История на Българска минно-геоложка камара

Българската минно-геоложка камара е създадена на 09.08.1991 г., когато се провежда Учредителното събрание. През 1992 г. браншовата организация е вписана в специалния регистър при Софийски градски съд, ф.д. №2701 от 1992 г. под името Българска браншова камара на търговските дружества от проучването, добива и преработката на минерални суровини.

Учредители

Дружествата – учредители на Българска минно-геоложка камара са: „Асарел-Медет” АД, „Ватия” ООД, „Тракия-РМ” ООД, „Георесурс” ООД, „Челопеч” ООД, ДФ „Осогово”, „Горубсо” АД, ДФ „Минстрой”, ДФ „Минстрой” – Божурище, ДФ „Чипровец”, ДФ „Устрем”, „Редмет” ООД, „Подземно строителство” ООД, „Геоком” ООД, „Софгеопроучване” ООД, „Огнеупорни глини” ООД, „Пирин” ООД

През септември 1991 г. БМГК подписва първия отраслов колективен договор в страната. В него са включени мерки с решаващо значение за оцеляването на отрасъла, запазване на социалния мир и прекратяване на миньорските стачки в трудни за страната години.

През 1999 г. БМГК става член на Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали (ЕВРОМИН) и на Европейската асоциация за въглища и лигнити (ЕВРОКОЛ).

На 04.06.2003 г. съвместно с ЕВРОМИН БМГК организира семинар, представящ европейското законодателство, свързано с минната индустрия.

През октомври 2005 г. БМГК е инициатор и организатор на учредителна среща на Балканска минна бизнес асоциация (БМБА).

През 2009 г. БМГК подписва Меморандум за сътрудничество с водещите политически сили в страната за изготвяне на национална политика в областта на подземните богатства и за предприемане на необходими промени в Закона за подземните богатства, за да се осигури устойчивото развитие на отрасъла.

Първият председател на БМГК

Учредител на БМГК и неин председател в продължение на 26 години е проф. д-р Лъчезар ЦОЦОРКОВ (1945 – 2017 г.).

Проф. Цоцорков има активно участие и принос за устойчивото развитие на минната индустрия и поставяне основите на съвременен модел на социален диалог с миньорските синдикати, допринесъл за запазване на социалния мир в трудни за страната години. Като бизнес лидер, той бе познат с впечатляващата си визия, трудолюбие, упоритост, човечност и почтеност. Проф. Цоцорков е инициатор на редица инициативи на БМГК като разработването и приемането на Национална стратегия за развитие на отрасъла, Стандарта за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия, Браншовия модел за подготовка на кадри, Европейския минен бизнес форум и редица други проекти и събития, които утвърдиха Камарата като една от най-важните браншови организации в България.

Проф. Цоцорков е дългогодишен изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД, а от 2014 г. е избран за председател на Надзорния съвет на дружеството.

На 27 април 2017 г. той бе избран за първи почетен председател на БМГК.

Миналото ни в снимки: