Три рехабилитирани багера влязоха в експлоатация в добива на „Мини Марица-изток“ ЕАД
Три рехабилитирани кофововерижни багера ERs710 влязоха в експлоатация в добивните участъци на рудниците на „Мини Марица-изток“ ЕАД за последните осем месеца. Рехабилитацията на тежкото минно оборудване е ключова задача в Инженерния
Дигиталната трансформация за рудник „Елаците“
Предизвикателствата на съвременния минен бизнес поставя дигиталната трансформация като водеща за подобряване на процесите и постигане на по-добра себестойност „Елаците-Мед“ АД, като водеща минна компания в България, успешно внедрява и прилага съвременните цифрови технологии за постигане на производствените си цели.
Внедряване на иновативен процес за максимално разкриване на рудни минерални фази
В „Горубсо Златоград“ АД е внедрена иновативна технология за  максимално разкриване на рудните минерални фази при зърнометричната подготовка на оловно-цинковите руди и производство на оловни и цинкови концентрати.