План за управлението на биоразнообразието на Златна Панега Цимент

През 2018 г. завърши успешно изпълнението на 4-годишния „План за управление на биоразнообразието на кариера „Златна Панега“, базиран на Насоките на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD) и документи на Европейската комисия.
Опазването на биоразнообразието и възстановяването Виж цялата публикация!

Грижа за околната среда и стабилитета на хвостохранилище „Бенковски-2“

Контролът на нивото на филтрационните води е особено важен за устойчивостта на хвостохранилищата. В „Бенковски-2“ това се постига чрез използването на изградена пиезометрична система за мониторинг в реално време и контрол на депресионната Виж цялата публикация!

Техническа и биологична рекултивация на нарушени терени в Елаците-Мед

В изпълнение на Програмата по опазване и възстановяване на околната среда, в района на находище “Елаците“ се реализират редица мероприятия. Едно от тях е техническата и биологична рекултивация на източното насипище в Рудодобивния комплекс. До настоящия момент технически и биологически Виж цялата публикация!

Асарел-Медет инвестира над 10 млн. лв. в иновативен проект за рекултивация на Окисно насипище

„Асарел-Медет“ АД инвестира над 80 милиона лева за последните 15 години в екологични проекти. Сред тях се откроява иновацията за техническа и биологична рекултивация на минно съоръжение в процес на експлоатация – Окисно насипище. На насипището Виж цялата публикация!

Асарел-Медет АД продължава успешно да реализира нови екологични проекти

„Асарел-Медет“ АД продължава успешно да реализира нови екологични проекти по разработена годишна програма, което потвърждава ясно изразената позиция на компанията за непрекъснато развитие и стремеж за повишаване на екологичната сигурност, което безспорно Виж цялата публикация!

Как Дънди Прешъс увеличи производството и намали въздействието върху околната среда

За минното дело няма спор, че е една от първите човешки дейности. Сигурно това е причината да забравяме, че тази дейност търпи много сериозно развитие не само в технологично отношение, но и като ангажимент и отговорност към обществото Виж цялата публикация!