Обучителна програма „Основи на механо-поддръжката“ на Дънди Прешъс Металс

Инвестициите, които дружествата на Дънди Прешъс Металс в България правят в обучение, са сред най-добрите примери за корпоративна социална отговорност. Партньорствата с училища, университети и обучителни институции разширяват хоризонта за знание и сближават бизнеса и академичните среди. Виж цялата публикация!

Обучение и подготовка на кадри в Холсим

Цялостната организация на обученията в „Холсим Кариерни материали“ има за цел да осигури и поддържа общото професионално и квалификационно равнище на персонала, като обученията са предназначени за всички категории служители, работещи в дружеството. Организираните от фирмата обучения, се провеждат под различни форми; Виж цялата публикация!

Летни стажове в Елаците-Мед – грижа за младите хора

С грижа за добрата професионална реализация на младите хора през 2018 г. „Елаците-Мед“ АД стартира за осми пореден път Стажантска програма за специалисти без стаж по специалността или студенти, обучаващи се в последните курсове на технически и икономически специалности на различни висши учебни заведения в страната. Виж цялата публикация!

Центърът за професионално обучение „Марица изток” – инвестиция в хората

Центърът за професионално обучение „Марица изток” работи за решаването на проблема с квалифицираната работна ръка в минния бранш вече 16 години. Професиите, които са нужни в „Мини Марица-изток” ЕАД са специфични, затова, съгласно лиценза си, в ЦПО „Марица-изток“ се извършват обучения по професии Виж цялата публикация!

28 „дуални“ ученици се обучават в реална работна среда в Асарел-Медет

„Асарел-Медет” АД е един от най-активните участници в пилотния проект за въвеждане на дуално професионално обучение в община Панагюрище, който съответства и на браншовата стратегия за подготовка на кадри за минерално-суровинната индустрия. Компанията работи по него още от 2014 година Виж цялата публикация!

Дуалното обучение в Каолин – социално партньорство и нещо повече….

Започнал през 2016 година, проектът за дуално обучение на Каолин ЕАД надхвърли рамките на политиката по човешки ресурси и се превърна в лост от първи род за създаване на устойчивост и за подпомагане на регионалното развитие.
Оказа се, че тази форма на обучение има потенциал да промени коренно отношението Виж цялата публикация!