Брезник Минералс

Информация за контакт

Адрес: 1680 София, бул. “България” № 102, БЦ “Белисимо”, ет. 6, бл. Б
Телефон: (02) 808 25 18; 808 25 20
Факс: (02) 808 25 29
E-mail: office@breznik-minerals.com
Website: www.breznik-minerals.com
Ръководител: инж. Ченко Геров

Рудметал АД

Информация за контакт

Адрес: 4960 Рудозем, Промишлена зона
Телефон: (0306) 5 33 35
Факс: (0306) 5 31 25
E-mail: office@rudmetal.com
Website: www.rudmetal.com
Ръководител: Митко Младенов

Минстрой Холдинг АД

Информация за контакт

Адрес: 1700 София, бул. “Г. М. Димитров” № 57
Телефон: (02) 963 55 55
Факс: (02) 962 42 50
E-mail: office@minstroy.com
Website: www.minstroy.com
Ръководител: Проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов

Елаците – Мед АД

Информация за контакт

Адрес: 2086 Мирково, Софийска област
Телефон: (02) 923 77 12
Факс: (02) 923 78 67
E-mail: office@ellatzite-med.com
Website: www.geotechmin.com
Ръководител: Драгомир Драганов

Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

Информация за контакт

Адрес: 2087 Челопеч, Софийска област
Телефон: (0728) 68 200
Факс: (0728) 68 295
E-mail: pr@dundeeprecious.com
Website: www.dundeeprecious.com
Ръководител: д-р инж. Илия Гърков

Геотехмин ООД

Информация за контакт

Адрес: 1606 София, ул. “Люлин планина” № 9
Телефон: (02) 9650 221; 9650 120
Факс: (02) 952 60 80
E-mail: office@geotechmin.com
Website: www.geotechmin.com
Ръководител: проф. дтн инж. Цоло Вутов

Асарел-Медет АД

Информация за контакт

Адрес: 4500 Панагюрище
Телефон: (0357) 60 210; (02) 808 25 10
Факс: (0357) 60 250
E-mail: pbox@asarel.com
Website: www.asarel.com
Ръководител: инж. Делчо Николов