Дигиталната трансформация за рудник „Елаците“

Предизвикателствата на съвременния минен бизнес поставя дигиталната трансформация като водеща за подобряване на процесите и постигане на по-добра себестойност

„Елаците-Мед“ АД, като водеща минна компания в България, успешно внедрява и прилага съвременните цифрови технологии за постигане на производствените си цели.

Оптичната свързаност на всички обекти и работни площадки на компанията е факт, с което се гарантира безпроблемната работа на всички цифрови услуги. Осигурената безжична мрежа в работните зони на рудник „Елаците“ ни дава и възможността за непрекъснат обмен на данни с всички производствени машини.

В последните няколко години компанията вложи много усилия и средства и към момента специалистите разполагат с възможност за отдалечен достъп до технологичните параметри на всеки един производствен трак чрез централизираната система Pulse Scada.

Съвременните софтуерни решения за управление на минните дейности вече са част от ежедневието на инженерите в „Елаците-Мед“ АД. Вътрешно разработеният софтуер за обмен на текущи данни АСМО предлага на инженерния състав на рудник „Елаците“ възможността във всеки момент да използват точни и актуални данни. Разработеният 3D геоложки модел на рудника и обслужващият го софтуер MineSight са точният инструмент за акуратното планиране на добива. Контролът на стабилитета на откосите в рудника се осъществява от  система от роботозирани тотални станции Trimble и лазерно-интерферометрични скенери IBIS, работещи 24/7/365 и актуализиращи текущото състояние на всеки 2 минути.

От 2015 г. в „Елаците-Мед“ АД е внедрена система Dispatch®  за управление на минното производство, разполагаща с най-съвременните технологии. Чрез нея се постигна увеличаване на производителността на машинния парк с около 20%. Осъзнаването на възможностите за още подобрения на технологичните процеси стимулира компанията да инвестира в разширение на вече наложилата се система и през 2016 година увеличи обхвата ѝ със система за високоточно позициониране и навигация на багери и сонди. Новата система ProVision® допринесе за точното изпълнение на работните задания, като постигна 98% точно позициониране на устията на сондажите и отклонение в дълбочина не повече от 75 см. Постигнаха се  неочаквано добри резултати при контрола на нивото на изгребване при багерите, като постигнахме постоянна точност от ±25 см, сравнено с ±1.44 м преди внедряването ѝ. Качеството на добитата минна маса неимоверно нарасна с точното позициониране на кофата на багера в забоя, довеждащо до ниско обедняване на извозваният материал.

Не на последно място, всички събрани данни са налични 24 часа в денонощието за целия инженерно-технически персонал, както на техните персонални компютри, така и на мобилните им телефони, което е водещо при вземането на аргументирани решения по производствените въпроси.

Стремежът на „Елаците-Мед“ АД към дигитализация на минните процеси (digital mining) ще продължи с търсене и внедряване на нови успешни цифрови технологии за постигане на по-високо качество на продукцията. Наред с това безопасността на служителите и работниците на Елаците-Мед АД и грижата за опазване на околната среда е и ще продължи да бъде от първостепенно значение във всички планове за дигитални подобрения.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.