Отговорно бизнес поведение в минната индустрия

На 23.01.2020 г. в хотел „Интерконтинентал“, София се проведе семинар на тема Опитът на Канада в отговорното бизнес поведение в минно-добивната индустрия”, организиран отПосолството на Канада с подкрепата на българското Министерство на енергетиката и Българската минно-геоложка камара. Семинарът бе открит от Н. пр. Кевин Хамилтън, посланик на Канада за България и Румъния и от зам.-министър Жечо Станков, Министерство на енергетиката.

В събитието взеха участие представители на Министерство на енергетиката, на МГУ „Св. Иван Рилски“, на НТС по минно дело, геология и металургия, дружества, членове на Българската минно-геоложка камара, кметове на общини, на чиято територия се провеждат минни дейности, чуждестранни фирми, неправителствени организации и др.

В своето изказване зам.-министър Жечо Станков каза: „Взаимоотношенията ни с канадски компании в сферата на минерално-суровинната индустрия датират още от 1995 г. Безспорно добрите условия, които се опитваме да създадем на територията на страната за инвестициите се доказват и с 10-те търсения и проучвания от канадски компании, които към момента действат. Имаме и стартирали нови процедури за още десет такива“. Той подчерта, че има и политическата подкрепа за продължаване на инвестициите в този бранш.

Програмата на събитието включи следните презентации:

Представяне на българския добивен сектор от доц. д-р Иван Митев, изпълнителен директор, Българска минно-геоложка камара

Доц. д-р Иван Митев представи дейността на БМГК и запозна аудиторията с основни параметри на минерално-суровинната индустрия в България. Той изтъкна, че годишните инвестиции в бранша са над 160 милиона евро насочени към: иновации, нови технологии, модерно оборудване; проекти за опазване на околната среда; безопасност и здраве, професионална квалификация и корпоративно-социално отговорни инициативи – образование, култура, спорт, здраве и др.

Презентация за канадското отговорно бизнес поведение  при стандартите за минно-добивната индустрия от Матю Блис, зам.-директор на Междуправителствен форум по минно дело, минерали и устойчиво развитие

Матю Блис представи историята и дейността на Междуправителствения форум по минно дело, минерали и устойчиво развитие, включващ 75 членове от 85 държави. Той акцентира върху партньорствата, проектите и основните ангажименти на държавите-членки да гарантират, че минните дейности в техните юрисдикции са съвместими с целите на устойчивото развитие и намаляване на бедността.

Отговорният минен бизнес за устойчиво бъдеще от Ирена Цакова, директор “Разрешителни и законосъобразност” в Dundee Precious Metals

Ирена Цакова представи дейността на Дънди Прешъс Металс в Челопеч и Крумовград. Тя подчерта, че основните принципи се свеждат до това да се работи на световно ниво, като се произвежда ефективно и надеждно, по безопасен начин, с грижа за хората и околната среда. Тя сподели опита на компания в областта на инвестициите в обществото и подкрепа за развитие на местен бизнес.

Анализ на ситуацията при Mundoro Capital в България от Георги Магаранов, старши мениджър “Проучвателни работи” Mundoro Capital

Георги Магаранов изтъкна, че и по-малка фирма, която не се занимава с добив, а има 20-годишен опит в проучвателни дейности, също може да бъде пример за социално-отговорна политика, опазване на околната среда и добро управление. Той посочи конкретни примери от дейността на Mundoro Capital в Сърбия и България.

Българският стандарт за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия от Боян Рашев, управляващ партньор Denkstatt, от името на Българската минно геоложка камара

Боян Рашев запозна аудиторията с целите и принципите на българския стандарт за устойчиво развитие на минно-добивната индустрия, разработен от БМГК. Б. Рашев разгледа в екологичeн аспект регионалното, национално и световно развитието на добивната индустрия на фона на нарастващото потребление на метали в световен мащаб.

Панелната дискусия с модератор д-р Марина Стефанова, директор за устойчиво развитие, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН бе на тема „Съвместна работа за по-добри проекти“. Участниците -панелисти Ирена Цакова, Георги Магаранов, доц. д-р Иван Митев, Матю Блис, Боян Рашев и Алекси Кесяков, кмет на община „Челопеч“. подчертаха, че е важно в анонсираната тема да се включват не само проекти с местно значение, а е необходимо е да се отчита какво се прави за хората в глобален мащаб. В този смисъл е важно да се търсят отговори на въпроса как изглежда минната перспектива за хората и за представителите на тази индустрия.

„Важно е минният сектор да работи за общността. Това е необходимо, за да може секторът да се развива в национален план. Също така обаче ние трябва да допринасяме за постигането на една нисковъглеродна икономика, на икономика, която разчита на технологиите и иновациите. Затова минното дело трябва да доставя конкретните метали, които са толкова необходими за тези технологии.“ – изтъкна Матю Блис.

Всички се обединиха около това, колко е важен постоянният достъп до информация и прозрачността в работата на предприятията от бранша, за да бъдат подготвени всички за диалог. А диалогът е важен за устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия.

 

 

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.