Ръководството на БМГК се срещна с посланика на Република Куба

На 15-ти февруари, ръководството на БМГК проведе среща с кубинска делегация, водена от посланика на страната Н. Пр. г-жа Каридад Ямира Куето Милиан с цел представяне на възможностите за инвестиции в областта на добивната индустрия в Република Куба.

В срещата, освен посланика на Куба, взеха участие инж. Густаво Пуентес Переда, генерален директор на Гео Минера, инж. Мария Есперанса дел Позо Фернандес и инж. Нелса Катиуска Кортина Хермандес – директори в Геоминсал Груп. От българска страна участваха проф. дтн инж. Николай Вълканов – председател на БМГК, проф. д-р Любен Тотев – заместник-председател, д-р инж. Иван Митев – изпълнителен директор, д-р Розалина Козлева – председател на Контролния съвет на БМГК и д-р инж. Никола Вардев – член на Контролния съвет.

Членовете на кубинската делегация представиха подробно няколко минни региона в Република Куба с над 70 находища на метални полезни изкопаеми и на индустриални минерали, както и правната рамка, регламентираща отрасъла в страната. Те запознаха ръководството на БМГК и с дейността на държавната кубинска търговска компания Геоминера, чиято цел е да насърчи преговорната дейност с цел привличане на чуждестранни инвеститори в минния отрасъл. Развитието на този бранш се счита за приоритет и възможност за подем на икономиката на Куба.

Бяха представени различни възможности за реализация на чуждестранни инвестиции в Куба – чрез Международната икономическа асоциация за геоложки проучвания, чрез създаване на смесени дружества за експлоатация на минерални находища или смесени дружества за извършване на комплексна дейност по проучване, експлоатация и търговия с минерални суровини.

Срещата приключи с взаимно уверение на страните за по-нататъшно активно сътрудничество и обмен на информация.

 

 

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.