Анализ на конкурентоспособността на българската икономика, Център за изследване на демокрацията, 2014 г.