„Асарел-Медет“ АД остава най-големият дарител на Община Панагюрище

Анекс към традиционния дарителски договор между „Асарел-Медет” АД и Община Панагюрище беше подписан на 21 февруари 2018 г., като срокът му беше удължен до 2021 година. Така компанията остава най-големият дарител на общината.
Подписи под споразумението от името на двете страни сложиха изпълнителният директор на лидера в българския рудодобив инж. Делчо Николов и кметът на общината Никола Белишки. С удължаването срока на договора се гарантира устойчивостта на инициативите, които и занапред ще бъдат подкрепяни от „Асарел-Медет“ АД.

Продължава подкрепата за местния спорт чрез подпомагане на Асоциацията на спортните клубове в община Панагюрище със сумата от 75 хиляди лева за 2018 г. Рудодобивната компания продължава да бъде генерален спонсор и на станалото вече традиционно Световно първенство по фойерверки „Огън, цвят и фантазия“ за купата „Панагюрище“. С всяка година то набира все по-голяма популярност и привлича хиляди туристи от цялата страна, а за ежегодното му провеждане компанията предоставя близо 50 000 лева. Традиционно „Асарел-Медет“ АД обезпечава необходимото финансиране и за гостуването на Панагюрското златно съкровище в залата трезор на Историческия музей, което ежегодно се завръща у дома.

От 2012 година компанията ежегодно осигурява средства за стипендии на местните деца с изявени дарби по дарителската инициатива „Звезден клас“. За подкрепа на талантливите деца и младежи от общината и през 2018 г. се предоставят 11 000 лв. Обезпечена от дружеството е престижната Дриновска стипендия за обучение на изявен местен студент в чужбина, отново ще бъде предоставена награда за Националния фестивал за българска патриотична песен „Родолюбие“, както и коледни подаръци на децата от детските градини в общината. В дарителския договор са предвидени още средства за традиционните празници на всички села от община Панагюрище.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.