БМГК с TÜV сертификат за стандарта ISO 9001

Проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на Българската минно-геоложка камара, получи официално от Станислав Владимиров, управител на ТЮФ Рейнланд България TÜV сертификат за стандарта ISO 9001:2015. Обхватът на сертификацията включва:

  • Подпомагане, представителство и защита на интересите на членовете на БМГК;
  • Съдействие за привличане на чуждестранни инвестиции в бранша;
  • Разработване на проекти и програми и съдействие за постигане на висок професионализъм и авторитет на управленския потенциал на членовете на БМГК;
  • Разработване и внедряване на стандарт за устойчиво развитие на минералносуровинната индустрия.

БМГК стартира процеса по сертификация в средата на 2016 г. и той приключи успешно през месец ноември 2017 г. Камарата демонстрира способността си да предоставя услуги, които да удовлетворяват членовете и да са съобразени с всички законови изисквания. Тя ще се стреми към непрекъснато усъвършенстване и подобрение на управленската си дейност и процеса на работа, като се осигуряват възможности за разработване и прилагане на нови политики и цели. Сертификатът бе връчен по време на петата Обща среща на членовете на БМГК, състояла се на 1 декември 2017 г. в к.к. Боровец.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.