Българо-австрийски форум „Минно-добивна промишленост и металургия“

За втори път Австрийско посолство-търговски отдел заедно с Българска минно-геоложка камараи Българска асоциация на металургичната индустрия организира форум „Минно-добивна индустрия и металургия“. През първия ден на форума представителите на австрийските фирми и институции представиха дейността си и възможностите за сътрудничество с български фирми, както и се проведоха двустранни разговори между участниците.

През втория ден австрийската делегация посети „Асарел медет“ АД в Панагюрище. Дори и лошото време не отказа желаещите да надзърнат от диспечерския пункт в рудника. Следващата спирка беше при инсталацията за екстракция и електролиза и процеса по производство на катодна мед. Обиколката завърши с посещение в исторически музей, където гостите разгледаха оригинала на Панагюрското златно съкровище.

Денят продължи по пътя на медта в завода на „София мед“– производител на валцовани и пресовани продукти от мед и медни сплави. Австрийската група разгледа леярно, валцово и тръбопрофилно производство.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.