Годишни награди на Българска минно-геоложка камара

По време на Националното честване на Деня на миньора, проведено на 18 август, Българска минно-геоложка камара раздаде своите годишни награди.

Наградите са в следните категории:

Награда за постигнати най-високи годишни резултати в минерално-суровинната индустрия – „Горубсо – Мадан“ АД с изпълнителен директор инж. Сергей Атанасов за постигнат ръст на производството през 2018 г. спрямо 2017 г. 5,8%.

Награда за иновации – “Елаците – Мед” АД с изпълнителен директор инж. Драгомир Драганов за проект „Внедряване на съвременна технология за повишаване стабилността на хвостохранилище “Бенковски-2”

Награда „Безопасност и здраве“ – за постигнат нулев трудов травматизъм през 2018 г., удостоверено с документ от Националния осигурителен институт. Наградени бяха “Асарел – Медет” АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов, „Асарел-Ремонт“ ООД с управител инж. Иван Игнатов, “Имерис Минералс България” АД с изпълнителен директор г-жа Юлияна Марева.

Награда „Грижа за природата“ – за липса на нарушения и санкции във връзка със спазване на екологичните норми през 2018 г., удостоверено с документ от РИОСВ –  “Асарел – Медет” АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов

Награда за социално-отговорна кампания на дружество от минерално-суровинния бранш – “Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД с изпълнителен директор д-р инж. Илия Гърков за проект „Фонд за подпомагане на микро, малки и средни предприятия“

Персонални награди за принос към минерално-суровинната индустрия – юбилеи на ръководители на дългогодишни и активни членове на БМГК:

 • проф. дтн инж. Цоло Вутов (“Геотехмин” ООД) – 70 г.
 • инж. Делчо Николов (“Асарел-Медет” АД) – 60 г.
 • д-р Николай Колев (“Огняново-К” АД) – 60 г.
 • проф. д-р инж. Павел Павлов (заместник-ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“) – 50 г.
 • проф. д-р инж. Стефчо Стойнев – управител на “Геотехника АБС” ООД) – 60 г.
 • инж. Иван Игнатов (“Асарел – Ремонт” ООД) – 70 г.
 • Митко Младенов („Рудметал“ АД“) – 60 г.

Награди за принос към българската минерално-суровинна индустрия:

 • 60 години Лъкинска обогатителна фарбика – „Лъки Инвест“ АД с изпълнителен директор инж. Атанас Марински
 • 44 години от създаването на МОК „Елаците“ и 20 години от присъединяването на „Елаците-Мед“ АД към група ГЕОТЕХМИН

Награда за обективно и последователно отразяване на бранша – г-жа Марияна Бойкова – в. „24 часа“

Награда за принос към минерално-суровинната индустрия – Методи Савов – ветеран

Награда за най-добър студент на МГУ „Св. Иван Рилски“:

 • Божил Демерджиев – специалност „Газова горивна и пречиствателна техника и технологии“, успех 5,61 – награда грамота и парична награда от БМГК
 • Иванка Стоянова – специалност „Маркшайдерство и геодезия“, успех 5,60 – парична награда на „Минстрой Холдинг“ АД
 • Божурка Георгиева – специалност „Геофизика“, успех 5,83 – награда на фондация „Асарел“, учредена на името на проф. д-р Лъчезар Цоцорков

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.