Двадесет години Клуб на миньорите-ветерани в Марица Изток осигурява приемственост в професионализма

Качеството на труда с марка Марица-изток, професионализмът и приемствеността са традиция в над 65 годишната история на най-голямото българско дружество за добив на въглища по открит способ. Енергийната независимост на една страна е гарантирана, когато тя ползва собствени енергийни източници с добри управленски решения и качествена екипна работа, съхранявайки опита натрупан от поколения професионалисти.

Енергията на природата в съюз с енергията на хората десетилетия наред доказва, че „Марица- изток“ е енергия с минало, настояще и бъдеще. Като част от корпоративната социална отговорност вече над две десетилетия “Мини Марица-изток” ЕАД подпомага с материална база, финансово и организационно учредения на 10 януари 1997 година Клуб на миньорите-ветерани. Той е създаден от инициативен комитет на утвърдени професионалисти – бивши ръководители и работници от дружеството, по подобие на съществуващия тогава Съвет на старейшините към Министерството на енергетиката. Идеята е дългогодишният опит от практиката и познанията на миньорите-ветерани да бъдат полезни за развитието на “Мини Марица-изток” ЕАД. Първият председател е Стилиян Илиев с няколко заместници: Христо Мухтаров, Борис Готев, Катя Василева и Димитър Чепишев, свързали професионалното си развитие и живота си с въгледобива. Бивши изпълнителни директори, управители на рудници и среден ръководен ешелон координират дейността на клуба и участват в съвети на старейшините, симпозиуми и конференции, организират посещения на рудниците в дружеството. Организираните посещения на енергийни обекти в страната са част от дейността им, за да съхравят жива връзката с развитието на българската енергетика.

“Мини Марица-изток” ЕАД е отворена за работа с местните общности и освен в центъра на Стара Загора от две години осигури за над 200-те клубни членове база и в Раднево за миньорите-ветерани. Те взаимно се подпомагат и организират благотворителни акции, в които събират дарения за пациентите от най-голямата Психиатрична болница у нас „Д-р Георги Кисьов” в Раднево.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.