Димитър Цоцорков е първият българин с отличие от Глобалния договор на ООН в Ню Йорк за принос към устойчивото развитие

Димитър Цоцорков,  председател на надзорния съвет на „Асарел-Медет”, е първият българин, който е част от десетте бизнес лидери, отличени като пионери по целите за устойчиво развитие на Организацията на Обединените нации (ООН).  Той достигна до финалния кръг на глобалния конкурс, след като беше отличен за Пионер на SDG (sustainable development goals – цели за устойчиво развитие) в националния конкурс, проведен от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН през март тази година.

Десетте световни бизнес лидери за 2022 г. бяха обявени по време на Лидерската среща на Глобалния договор на ООН в Ню Йорк днес – 2 юни. Те бяха излъчени измежду националните призьори от жури, включващо представители на гражданското общество, академичните среди, Глобалния договор на ООН,  администрацията на ООН и предишните носители на приза SDG Pioneers, съобщиха от международната организация.

Като български представител Димитър Цоцорков беше отличен в категорията за дигитална трансформация заради приноса, който иновативните решения имат за постигането на целите за устойчиво развитие в индустрията и отражението, което напредъкът на технологиите има за благосъстоянието на обществото. Глобалната награда се присъжда всяка година от 2016 г. насам, като досега това е първият мениджър от минна компания в света с престижното отличие.

„Благодаря на целия екип на „Асарел-Медет“, защото това е признание за усилията, инвестициите и добрата работа на всички колеги! Наградата от Глобалния договор на ООН показва, че някогашните стереотипи за минното дело могат да бъдат разбити, тъй като нашата индустрия е не само поле, но и двигател за много иновации, а медта е базова суровина за развитието на зелените технологии на бъдещето“, каза Димитър Цоцорков. Според него съвременните дигитални решения позволяват на бизнеса да управлява много по-ефективно своите процеси, да намалява въглеродния отпечатък и да се грижи много по-добре за опазването на околната среда, енергийната ефективност и управлението на ресурсите.

„Внедряваме най-новите интегрирани решения, инвестираме в иновации и ползваме най-доброто от напредъка на технологиите, но най-важни остават хората, защото те носят заряда за промяна и развитие“, каза председателят на надзорния съвет на „Асарел-Медет“. Той посочи, че приема отличието като признание за визията на баща си проф. д-р Лъчезар Цоцорков, за добрата работа на целия екип и инвестициите в нови технологии. „Последните две години ни напомниха колко безценни за нас са думи като мир и здраве. Сега е по-важно от всякога да сме обединени от споделени ценности, да сме солидарни, човечни и чувствителни към чуждата болка, да сме мъдри и съпричастни“, допълни още Димитър Цоцорков и открои социалните проекти и приноса за обществото, който имат фондациите „Асарел“ и „Лъчезар Цоцорков“.

„Днес, когато ни застъпват криза след криза, ясно се вижда, че бизнесът продължава да бъде адаптивен и гъвкав, да създава блага, да компенсира дефицити”, каза Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.  „Бизнесът днес е стълб, пилон на нормалността и гаранция, че ще бъдат положени всички усилия, за да има развитие и устойчивост”, убеден е той. Изборът на представител на България показва оценката за бизнеса в страната ни като важен фактор за постигането на целите за устойчиво развитие, посочиха още от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Това е особено валидно във времена на глобални кризи, в които бизнесът не абдикира, а доказва с действията си какво може да се направи, за да се постигне промяна, която да служи на обществото като цяло, заявиха от българската организация.

За SDG Pioneers  и всички отличени

За новите технологии в „Асарел-Медет“

Дигиталната трансформация е един от приоритетите за устойчиво развитие на „Асарел-Медет“ и панагюрската минна компания разполага със супермодерни автоматизирани системи от световните технологични гиганти. През миналата година тя стана част от международния научно-изследователски проект X-Mine, по който се тестваха технологии, считани за бъдещето на минното дело, защото намаляват екологичния отпечатък още в етапа на геоложкото сондиране и сортиране на рудите. През 2022 г. „Асарел-Медет“ ще участва в нов международен проект, по който ще се проучват критичните суровини за зеления преход в Европа.

Дроновете отдавна не са новост при минното планиране, а компанията разполага с първите в българския рудодобив циклично-поточни технологии за транспорт на руда и откривка, които намаляват въглеродния отпечатък.

Новите технологии позволяват от всяка точка на света в реално време да се следят машините в рудника и обогатителната фабрика и да се оптимизират процесите. „Асарел“ има първата автоматизирана система в българския рудодобив, която управлява движението на машините в рудника и дори контролира налягането в гумите и температурата на маслото в двигателите им. Автоматизирана система следи също устойчивостта на рудничните откоси, като на всеки три минути два радара „обхождат“ рудника и го сканират с точност до 0,2 мм. За всяко движение на земните маси над 4 мм в час машините изпращат предупреждение по имейл на специалистите, а това създава качествено ново ниво на безопасност.

В „Асарел-Медет“ може да се види уникален за Балканите проект, който интегрира в обща информационна система пробивните минни дейности заедно с 3D геоложки, структурен и хидрогеоложки модел на находището, за да се осигури максимално прецизното планиране на добива и оползотворяване на ресурсите. В партньорство със Siemens – България през 2021 г. компанията разви автоматизираната система за управление в обогатителната фабрика, а през тази година внедрява нова експертна система за оптимизиране на смилането на рудите, като се очаква намаляване на отпадъка на единица произведена продукция. С технология на Siemens се управляват още оборотното промишлено водоснабдяване в затворен цикъл, както и трите пречиствателни станции на компанията.

„Автоматизираните системи правят технологична революция в нашия отрасъл, значително облекчават работата на колегите, подобряват безопасността на труда и опазването на природата, но не ги възприемаме като нещо, което може да замени човека“, каза по повод получената награда за дигитална трансформация председателят на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД Димитър Цоцорков.

За фондация „Лъчезар Цоцорков“

За Българската Мрежа на Глобалния договор на ООН

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН функционира като част от Глобалната мрежа и е официално прогласена на 6 май 2011 г. от Бан Ки-Мун – генерален секретар на ООН. Тя е обединение на компании, неправителствени организации и образователни институции. Българската мрежа е най-активната организация в страната в сферата на корпоративната отговорност и устойчивото развитие. Мрежата е национална партньорска организация на най-голямата европейска бизнес мрежа за КСО – CSR Europe.

За Глобалния договор на ООН

Глобалният договор на ООН е най-голямата световна инициатива за корпоративна устойчивост и обхваща над 12 000 членове. Доброволната инициатива на бившия генералния секретар на ООН Кофи Анан обединява бизнес и неправителствени организации, академични институции, градове и агенции на ООН в истински глобален форум в подкрепа на устойчивия растеж и гражданската отговорност. 10-те принципа на Глобалния договор на ООН са насочени към прилагане на отговорни бизнес практики в сферата на правата на човека, трудовите норми, опазването на околната среда и борбата с корупцията.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.