Елаците-Мед представи лятна Стажантска програма 2019

Елаците-Мед стартира кампанията лятна Стажантска програма 2019 с участие в кариерния форум, организиран от JobTiger – “Национални дни на кариерата“ и в Ден на кариерата“, организиран от МГУ „Св. Иван Рилски”.Стажантската програма търси кандидати сред обучаващи се или завършили специалностите: разработване на полезни изкопаеми; обогатяване и рециклиране на суровини; сондиране, добив и транспорт на нефт и газ; маркшайдерство и геодезия; механизация на минното производство; автоматика, информационна и управляваща техника;  електроенергетика и електрообзавеждане; компютърни технологии в инженерната дейност; геология; геология и проучване на минерални и енергийни ресурси; хидрогеология и инженерна геология; техника и технологии на взривните работи; химично инженерство; илектроника и електротехника; машиностроителна техника и технологии; компютърно и софтуерно инженерство; телекомуникации; транспортна техника и технологии; хидравлична и пневматична техника; строителство на сгради и съоръжения; транспортно строителство; хидротехническо строителство; международни икономически отношения; индустриален бизнес и предприемачество; управление на човешките ресурси; бизнес администрация.

Програмата се провежда  за девети пореден път. Ориентирана е към млади специалисти без стаж по специалността или студенти, завършващи технически и икономически специалности на различни висши учебни заведения в страната. Стажът е с продължителност 3 месеца –  юли, август и септември. Провежда се на двете работни площадки на Елаците-Мед – Рудодобивен комплекс и Обогатителен комплекс.

Подаването на документи за кандидатстване е до 1 май 2019 г.

 

 

 

 

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.