Илия Гърков става Изпълнителен вицепрезидент и Главен оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс“

Досегашният старши вицепрезидент „Оперативни дейности“ в Европа поема още по-големи отговорности в минната компания

Висшето ръководство на канадската компания „Дънди Прешъс Металс“ оповести късно снощи повишението на проф. д-р инж. Илия Гърков в позиция Изпълнителен вицепрезидент и Главен оперативен директор.

„Илия е доказал забележителното си умение да постига убедителни резултати, да преобразява минни обекти в предприятия от световна класа и да развива стабилни връзки със заинтересованите страни. Опитът и техническите му познания, в допълнение с лидерските му качества, ще подхранят организацията ни по пътя към развитие и органичен растеж. ” – отбеляза Дейвид Рей, президент и главен изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс“.

В новата си роля Илия ще отговаря за производствените предприятия и проектите на „Дънди Прешъс Металс“, за спомагателните технически и функционални области, и ще продължи да ръководи стратегията за проучвателни дейности.

Богатият опит и познания на Илия, придобити в продължение на повече от 30 години стаж в минната индустрия, са ключови за тази роля. инж. Илия Гърков се ползва с изключителна репутация в компанията като важен участник в трансформирането на рудник „Челопеч“ в минно предприятие от световна величина, успешното въвеждане в експлоатация и достигане на производствения капацитет на рудник „Ада Тепе“, развитието на стабилни взаимоотношения със заинтересованите страни. С работата си през последните години той оказва решаващо въздействие върху напредъка на проучвателните дейности в България и Сърбия.

По професия Илия е минен инженер, с докторска степен от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София. Завършил е Програмата за висши ръководни кадри на London Business School.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.