Компании и служители с грижа за обществото

Компанията
Дружествата на Дънди Прешъс Металс в България – ДПМ Челопеч и ДПМ Крумовград от години развиват дарителска програма Подкрепа развитието на местните общности, която в дългосрочен план работи за благоустрояване на инфраструктурни обекти, подкрепа на проекти с обществено значение и развитие на капацитет в общините Челопеч, Чавдар, Златица и Крумовград. Развитието на тези населени места е от особено значение за Дънди Прешъс Металс, защото там живеят по-голяма част от служителите и техните семейства, а и това са териториите, в които се реализира основната дейност на дружествата.
Инвестираните средства в облагородяване на средата и подобряване условията за живот са пряко в полза на населението на Челопеч (1 492 жители), Чавдар (1 215 жители), кметствата към община Златица – Карлиево, Църквище, Петрич (общо 703 жители) и Крумовград (общо 17 823 жители). Сред целевите групи са местният бизнес, местната администрация и индиректно гости в региона.
Програмата е ежегодна, продължава вече 14 години в Челопеч, а от 4 години се развива успешно и в Крумовград. Всяка година дружествата изпълняват ангажимента си заедно с общинските ръководства и общността да подобряват условията за живот по пътя към устойчиво развитие. Освен грижа за региона, програмата е и грижа за служителите, 90% от които са жители на тези общини.
Партньорството с общините е ключов фактор за постигане на желаните цели и устойчиво развитие на близките до модерния минен бизнес населени места.
Плановете за инвестиции в обществото на дружествата на Дънди Прешъс Металс в България с визия до 2020 г. са разработени в съответствие с Политиката за инвестиции в обществото на ДПМ съвместно с общинските ръководства и в синхрон с плановете, програмите и приоритетите на общините. Чрез осигурените финансови средства общините партньори по програмата реализират проекти, определени като приоритетни за съответното селище от кмета и общинския съвет. Някои от проектите общините съфинансират със собствени средства. Подизпълнители са основно фирми от съответния регион. В изпълнението на проектите активно е въвлечено ръководството на дружествата, отделите Корпоративна социална отговорност и комуникации, Правен, Проекти и Опазване на околната среда. От друга страна участва общинското ръководство и общинската администрация.
Общо инвестираните средства за реализирани проекти и дейности в общините Челопеч, Чавдар, Златица и Крумовград са над 14 млн. лв., разпределени в различни проекти за инфраструктура, социални и културни дейности.
„Удовлетворен съм, че средствата, които предоставяме на общините Челопеч, Чавдар, Златица и Крумовград чрез годишните програми за инвестиции в обществото се използват за повишаване на благосъстоянието и подобряване на средата на живот на нашите хора – те са жители на тези общини, избиратели в тези общини и наши служители. Те създават благата, които ние връщаме отново в общините“, споделя д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на дружествата „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“.
Служителите
Водени от примера на своите компании и споделяйки ценностите им служителите на Дънди Прешъс Металс в България са все по-отговорни към обществото и околната среда. Активното участие в различни кампании за доброволчество и благотворителност, организирани от Дънди Прешъс Металс, общините или партньорски организации, търсенето на каузи, в които да се включат в помощ, и инициирането на такива сред колегите допълват работното ежедневие на служителите в двете дружества.
През 2017 г. в дружествата в Челопеч и в Крумовград бяха организирани благотворителни базари в помощ на нуждаещи се семейства от двете населени места. Служители от различни отдели активно се включиха в осигуряването на разнообразни артикули за базарите, като предоставиха безвъзмездно красиво опаковани ръчно изработени предмети за бита, приготвиха вкусни домашни гозби, сладкиши и печива, споделиха свои ценни вещи, книги, а други дариха средства за подкрепа на избраните каузи. На коледния базар бяха събрани над 10000 лв., които компанията удвои. Със средствата бяха подпомогнати три нуждаещи се семейства. Грижата за тях беше изразена не само в даряването на събраните парични средства, а в отделяне на време и внимание от служители и представители на ръководството към семействата. Междувременно служители участваха в благотворителни събития и инициативи на общините, в които Дънди Прешъс Металс развива дейността си, и подкрепяха каузи за предотвратяване изоставянето на бебета, подпомагане на проекти за приемна грижа, осигуряване на специализирана подкрепа на деца и младежи в неравностойно положение на национално ниво.
Развитието сред служителите на индивидуално дарителство и желание за подкрепа на нуждаещи се, и реализираните инвестиции в обществото на Дънди Прешъс Металс, които ежегодно подпомагат обществено значими проекти на общините, показват отговорното поведение към обществото и околната среда на компания и служители.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.