Конкурс на Дънди Прешъс Металс за реконструкция на зелени площи

Конкурсът беше организиран, за да се даде възможност за участие на предприемчиви студенти от Лесотехническия университет в София, които имат желание за развитие и надграждане на знанията си, за изготвяне на идеен проект за реконструкция на зелени площи на територията на Дънди Прешъс Металс Челопеч. Целта е да се създаде приятна зона за краткосрочен отдих и почивка на работещите и посетителите на предприятието. Проектът е насочен директно към над 950 служители на компанията, както и служители на външни фирми, работещи на територията на предприятието, гости и други посетители на дружеството.

Конкурсът беше насочен към студенти от трети и четвърти курс или магистратура със специалност ландшафтна архитектура. Реализацията на проекта отне около година. Той стартира през февруари 2017 г., когато желаещите студенти посетиха предприятието в Челопеч, за да се запознаят с терена и да получат необходимите технически параметри. Представянето на кандидат-проектите се проведе месец по-късно в ЛТУ София. Участваха 36 студенти, разпределени в 10 работни групи, а за оценяването бяха ангажирани трима преподаватели от ЛТУ, двама представители на озеленителната фирма, подизпълнител на ДПМ Челопеч и двама служители на дружеството. В проекта бяха заложени изисквания за резултатност като подобряване на работната среда, превенция запрашеността на въздуха, вписване и подобряване на околния ландшафт, оформяне на зона за кратковременен отдих, използване на зоната след извеждане от експлоатация на производствените звена.

Конкурсът бе спечелен от най-младия екип от студенти в трети курс. Техният проект се отличи с находчивост, алтернативни и иновативни решения. Изпълнението на проекта, оценен най-високо от журито, беше реализиран до края на 2017 г. в Челопеч. Обликът на производствените площи значително се подобри, осигурявайки благоприятна работна среда за служителите на компанията.

Конкурсът даде възможност на студентите от ЛТУ да приложат на практика знанията и уменията, получени в учебното заведение, както и реален шанс да реализират своите професионални идеи. Огромният интерес и ангажираност, както на студентите, така и на техните преподаватели, а и на служителите на отдел Опазване на околната среда в компанията, доказаха, че взаимодействието между бизнес и висшите учебни заведения е плодотворно и за двете страни.

Проектът провокира огромен интерес сред студентите и надмина очакванията ни, по отношение на мащаба на заявени работни групи и участници. Студентите показаха ентусиазъм и желание да работят с компанията и в бъдеще.

Вложените финансови ресурси за реализация на проекта са 81 358 лв.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.