Обучения по Здраве и безопасност при работата в Холсим

През 2017 г. продължи практиката да се провеждат обучения по Здраве и безопасност при работата „Холсим Кариерни материали“ АД. Обученията по основните елементи на безопасност (FPEs) се провеждат чрез подхода „Обучение на обучаващи“. Представители от отдел ЗБР са предварително обучени за обучаващи, на регионално обучение в чужбина (за регион Европа). След това са номинирани и обучени местни обучаващи, които да обучат целия персонал по тези теми.

Проведоха се и друг вид обучения в тази сфера, а именно „Безопасността като личен избор“: обучения по ЗБР по интерактивен метод, като целта му е да се въздейства върху начина на мислене и да се промени поведението по безопасна работа на всеки обучаван. Обучението е предназначено както за средно ниво ръководители (началник цехове и ръководители на отдели), така и за работници. Модулът за ръководния персонал е 2 дни, а модула на работниците е с продължителност 1 ден. Според методологията на обучаващата организация, първо премина обучението на всички ръководители от средно ниво. След това поетапно бяха проведени 1-дневни обучения за всички останали работници на същата тема.

Проведоха се обучения с демонстрации за „Оказване на първа долекарска помощ“ и „Работа на височина“ които обхванаха голяма част от административния и производствен персонал.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.