Обучителна програма „Основи на механо-поддръжката“ на Дънди Прешъс Металс

Инвестициите, които дружествата на Дънди Прешъс Металс в България правят в обучение, са сред най-добрите примери за корпоративна социална отговорност. Партньорствата с училища, университети и обучителни институции разширяват хоризонта за знание и сближават бизнеса и академичните среди. Пример за успешен проект на Дънди Прешъс Металс Крумовград, реализиран основно през 2017 г., е обучителната програма „Основи на механо-поддръжката“. Това е проект, който цели изграждане на специализирани професионални умения и придобиване на нови знания в областта на механо-поддръжката. Осъществява се съвместно с Професионална гимназия по транспорт „Христо Смирненски“ в Крумовград. Участниците имат възможност да повишат своята квалификация като посещават теоретични и практически часове. Работейки в изцяло обновеното помещение за практическо обучение, те се докосват до реалната работна среда и получават ценен опит, който могат да започнат да прилагат веднага след завършване на програмата.


Проектът е финансиран изцяло от компанията и е безплатен за участниците в обучението. Той допринася директно за повишаване на заетостта в Крумовград и региона. Едновременно с това се засилва връзката между бизнес и образование, която е ключова за подготовката на професионални кадри.
Преподаватели от училището провеждат теоретичните и практическите часове на участниците. Ангажираността на ръководството и служители на дружеството от различни отдели е ключова за неговия успех.
Участниците придобиват нови знания и практически умения, които ги правят по-конкурентноспособни на пазара на труда. Имат повече възможности за реализация, което допринася и за повишаване стандарта на живот в региона.
Програмата има 3 успешно завършили издания през 2017 г. През 2018 г. продължава четвъртия курс на обучение.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.