Как Дънди Прешъс увеличи производството и намали въздействието върху околната среда
За минното дело няма спор, че е една от първите човешки дейности. Сигурно това е причината да забравяме, че тази дейност търпи много сериозно развитие не само в технологично отношение, но и като ангажимент и отговорност към обществото