План за управлението на биоразнообразието на Златна Панега Цимент
През 2018 г. завърши успешно изпълнението на 4-годишния „План за управление на биоразнообразието на кариера „Златна Панега“, базиран на Насоките на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD) и документи на Европейската комисия. Опазването на биоразнообразието и възстановяването
Грижа за околната среда и стабилитета на хвостохранилище „Бенковски-2“
Контролът на нивото на филтрационните води е особено важен за устойчивостта на хвостохранилищата. В „Бенковски-2“ това се постига чрез използването на изградена пиезометрична система за мониторинг в реално време и контрол на депресионната
Техническа и биологична рекултивация на нарушени терени в Елаците-Мед
В изпълнение на Програмата по опазване и възстановяване на околната среда, в района на находище “Елаците“ се реализират редица мероприятия. Едно от тях е техническата и биологична рекултивация на източното насипище в Рудодобивния комплекс. До настоящия момент технически и биологически
Асарел-Медет инвестира над 10 млн. лв. в иновативен проект за рекултивация на Окисно насипище
„Асарел-Медет“ АД инвестира над 80 милиона лева за последните 15 години в екологични проекти. Сред тях се откроява иновацията за техническа и биологична рекултивация на минно съоръжение в процес на експлоатация – Окисно насипище. На насипището
Асарел-Медет АД продължава успешно да реализира нови екологични проекти
„Асарел-Медет“ АД продължава успешно да реализира нови екологични проекти по разработена годишна програма, което потвърждава ясно изразената позиция на компанията за непрекъснато развитие и стремеж за повишаване на екологичната сигурност, което безспорно