Представители на минния бранш у нас и в чужбина посетиха „Дънди Прешъс Металс“

Във връзка с провелото се шесто издание на Европейски минен бизнес форум, на 6 юни се проведе посещение в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД Представители на Българската минно-геоложка камара, на минните асоциации на Канада, САЩ, Япония, Швеция и Австрия, Европейската минна асоциация „Евромин“ и представители на австрийския и български бизнес, посетиха рудник „Челопеч“, обогатителната фабрика и СМАРТ центъра в предприятието.

Гостите бяха посрещнати от проф. д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен вицепрезидент и главен оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс“, инж. Цветомир Велков, вицепрезидент „Технически служби“, инж. Любомир Хайнов, изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ и Ани Шопова, ръководител „Връзки с обществеността“.

Визитата започна с инструктаж по безопасност и запознаване с правилата в компанията, представени от Александър Цанов, мениджър „Безопасност и здраве при работа“. След това гостите се отправиха към рудничната сграда, за да се снабдят с лични предпазни средства преди началото на тяхната подземна обиколка в рудник „Челопеч“. След като всички бяха оборудвани с работно облекло, каска, очила, обувки с метално бомбе, лампа и самоспасител, инж. Цветомир Велков разказа повече за дейността на дружеството. Пред гостите той презентира на видео екран целите и ценностите, които всички служители в компанията спазват. Обърна внимание на правилата по безопасност и на всички стриктни мерки, които се следват на територията на Дружеството, научили хората на отговорност и ангажираност. С няколко изречения обобщи работата на рудника и Обогатителната фабрика, за добива на руда и преработката на медно-златен и пиритен концентрат.

Кулминация на посещението беше подземната обиколка на рудника. Гостите се потопиха на 600 м. под повърхността, където се запознаха с модернизацията на рудника. Представителите на минния бизнес у нас и в чужбина успяха да видят електрическите машини, както и зарядната станция. Впечатлени от обстановката в рудник „Челопеч“, наподобяваща малък град под повърхността, те задаваха многобройни въпроси, на които инж. Велков отговаряше подробно и изчерпателно.

Гостите продължиха посещението си, проследявайки пътя на рудата, който ги отведе в Обогатителната фабрика. От там те научиха повече за процеса на смилане и флотация до получаването на крайния продукт – медно-златен и пиритен концентрат.

За финал всички се отправиха към СМАРТ центъра, за да надникнат отблизо и да разгледат всички случващи се процеси в рудника и фабриката. Имаха възможност да видят и работата на операторите, които дистанционно управляваха машините под земята. Всички останаха силно впечатлени от дистанционното управление на част от минната техника.

Гостите благодариха за топлото посрещане, за запознанството с иновативните технологии и споделиха впечатленията си за това как рудник „Челопеч“ е един от най-модерните рудници в света, еталон за всички останали.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.