Центърът за професионално обучение „Марица изток” – инвестиция в хората

Центърът за професионално обучение „Марица изток” работи за решаването на проблема с квалифицираната работна ръка в минния бранш вече 16 години. Професиите, които са нужни в „Мини Марица-изток” ЕАД са специфични, затова, съгласно лиценза си, в ЦПО „Марица-изток“ се извършват обучения по професии за втора и трета степен на квалификация; обучения за придобиване на правоспособност за отделните професии, съгласно държавните образователни изисквания; вътрешнофирмени обучения; семинари. През 2017 г. през различни форми на обучение са преминали 2 400 човека – служители на Дружеството и външни лица. Утвърдената програма за квалификационната дейност на „Мини Марица-изток“ ЕАД за 2018 г., съгласувана с министерството на енергетиката, предвижда да бъдат обучени 2 861 човека. През февруари 2018 г. представители на Дирекция „Професионална квалификация и лицензиране” в НАПОО извършиха тематична проверка по проведените през 2017 г. курсове за професионални обучения. Констатациите и заключенията на проверяващите са изключително благоприятни: без забележки по отношение на водената документация на проведените обучения, както и по ресурсното осигуряване.
ЦПО „Марица-изток” е център, доказал се с високо качество на предлаганото професионално обучение чрез съчетаване на съвременните образователни политики и съществуващите традиции. Създадена е положителна среда за взаимодействие между курсисти, преподаватели и експерти. Притежаваната добра материално-техническа база и високо квалифициран персонал са отлична предпоставка за провеждане на качествено професионално обучение.

Инвестицията в професионалното обучение е инвестиция едновременно и в хората и в бъдещето на „Мини Марица-изток” ЕАД – държавното дружество, което гарантира енергийната независимост на България.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.