Честит празник български миньори!

Скъпи колеги,

В деня на нашия професионален празник – Деня на миньора поздравявам всички работещи в минерално-суровинната индустрия.

През 2022 година ще отбележим празника с удовлетворение и гордост от постигнатите резултати. Въпреки предизвикателствата, пред които бяхме изправени, успяхме да подобрим резултатите в сектора, да запазим работните места и да увеличим възнагражденията. Изпълнихме редица проекти за модернизация и технологични иновации, опазване на околната среда и подобряване на безопасността при работа. Продължихме активната си подкрепа за образованието и насърчаване на младите хора за реализация в отрасъла. Не спряхме и с усилията за подобряване средата на живот в регионите.

Благодаря на всички вас за труда, волята и упоритостта, на които дължим успехите си. Заедно отново доказахме колко устойчива е минерално-суровинната индустрия и затвърдихме водещата й роля за икономиката на страната. Вярвам, че ще продължим така и занапред. Нека нашият покровител Св. Иван Рилски да ни пази и напътства по пътя, който сме избрали.

Бъдете здрави, силни и единни!

Честит празник и на многая лета!

проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на УС и на БМГК

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.