28 „дуални“ ученици се обучават в реална работна среда в Асарел-Медет

„Асарел-Медет” АД е един от най-активните участници в пилотния проект за въвеждане на дуално професионално обучение в община Панагюрище, който съответства и на браншовата стратегия за подготовка на кадри за минерално-суровинната индустрия. Компанията работи по него още от 2014 година по инициатива на покойния председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД и дългогодишен ръководител на Българската минно-геоложка камара проф. д-р Лъчезар Цоцорков. Беше използван и създаденият тогава браншови модел за подготовка на кадри.
Двадесет и осем ученици от 11. клас в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – Панагюрище вече се обучават в реална работна среда на територията на „Асарел-Медет“ АД от края на месец септември 2017 година.

Учениците се обучават по дуалната форма на обучение в „минните” специалности „Добивни и строителни минни технологии“, „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии“ и „Автотранспортна техника”. Те са разпределени по новите си работни места в рудник „Асарел“, Обогатителна фабрика и Централна ремонтна база. Два дни в седмицата – вторник и сряда, младежите се обучават в специално обзаведени учебни зали и посещават производствените обекти на дружеството.
С учениците са сключени трудови договори с регламентирано възнаграждение върху 7-часов работен ден два дни седмично. Всички получиха работно облекло и лични предпазни средства, както и карта за безплатно пътуване и безплатна храна. През следващата учебна 2018/2019 година учениците ще работят на територията на дружеството три дни в седмицата.
За тяхното обучение отговарят специално подготвени наставници, пред които стои предизвикателството да предадат своя опит в съответната професия и да изградят трудови навици у младежите.
„Щастливи сме, че вече сме част от екипа на Асарел-Медет и ще имаме възможността да усвоим някои от тънкостите на бъдещите ни професии в една от водещите български компании”, обобщиха гимназистите след първите си часове в реална работна среда.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.