EUMICON 2018 – Международна конференция за суровините

В периода 26-28 септември във Виена, Европейската конфедерация за минерални суровини EUMICON организира Международна конференция за суровините, която ще бъде в рамките на австрийското председателство на Съвета на ЕС.

Цифровизацията, SMART технологиите, изкуствения интелект, интернет – технологичната революция създава съвсем нова гама от продукти и иновативни услуги през следващите десетилетия. Тези промени ще окажат значително въздействие и върху добавената стойност на добивната промишленост и производствата по веригата на стойността.

EUMICON, в партньорство с Федералното министерство на устойчивостта и туризма на Република Австрия, организира Международната конференция за суровините, чиято цел е да се дискутира бъдещето на добивната индустрия в Европа. Конференцията е насочена към лицата, вземащи решения в сферата на икономиката, науката и политиките в областта на суровините, добивната и преработвателната промишленост.

В програмата на събитието са включени професионални екскурзии и атрактивна социална програма.

Работни езици: немски и английски език.

Конференцията е част от поредица събития на EUMICON, като последното се състоя в София на 17 май т.г. в партньорство с Българска минно-геоложка камара.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.