Асарел-Медет инвестира 135 млн. лв. по програми за устойчиво развитие

„Асарел-Медет“ АД ще инвестира 135 млн. лева през 2018 г. в модернизация на производството, енергийна ефективност, безопасни условия на труд, екологични проекти и повишаване на квалификацията на работещите.

„Амбициозната инвестиционна програма е доказателство, че ще продължим да надграждаме своите политики за устойчиво развитие на дружеството“, каза председателят на Надзорния съвет на компанията Димитър Цоцорков.

Изминалата 2017 година е успешна както във финансово-икономически план, така и по отношение на производствено-технологичните резултати. „До края на месец декември е добита над 41,2 милиона тона минна маса, при планирани 40 милиона тона“, отчете председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на дружеството инж. Делчо Николов. „Преработена е 13,3 милиона тона медна руда, като по-голямата част – 11,9 милиона тона, е транспортирана с Циклично-поточната технологична линия, от което има значим екологичен ефект. Наред с това отчитаме преизпълнение на ключови показатели за производствената ефективност. Извличането на мед от рудата е в размер на 92,39%, което е близо 2 процента ръст в сравнение с 2016 година. По-голям е добивът и на откривка – 27,9 милиона тона при планирани 27 млн. т. Един от най-важните показатели, себестойността на единица произведен тон метал, който при съпоставими условия е най-добър през тази година, в сравнение с последните четири“, допълни инж. Делчо Николов.

„Оптимисти сме, че за „Асарел-Медет“ АД 2018 година ще бъде също толкова успешна, колкото и миналата година. Благодарим на всички работещи в „Асарел-Медет“ АД и дъщерните дружества за усилията и лоялността, затова че с поведението си и мощната си подкрепа за сегашното ръководство показаха, че в „Асарел-Медет“ водещи са изградените през годините професионална отговорност, фирмена култура и традиции. Това ни дава сили и увереност да продължим, стъпили здраво върху приемствеността, корпоративните и общочовешки ценности. Факт е, че успяхме да съхраним работните места, да запазим възнагражденията и социалните придобивки в ефективен и конструктивен диалог с нашите партньори от синдикалните структури“, обобщи председателят на Надзорния съвет на компанията Димитър Цоцорков.

 

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.