ГОДИШНИ НАГРАДИ НА БМГК

Награда за постигнати най-високи годишни резултати в минерално-суровинната индустрия през 2022 г.:

„Мини-Марица изток“ ЕАД с изпълнителен директор инж. Илза Чинкова за постигнат ръст на добива на руда през 2022 г. спрямо 2021 г. 27%.

Награда за иновации:

„Елаците-Мед“ АД с изпълнителен директор инж. Драгомир Драганов за Внедряване на БЛС WingtraOne Gen II за извършване на въздушна фотограметрия в Рудодобивен комплекс „Елаците”.

Награда за безопасност и здраве – за постигнат нулев трудов травматизъм през 2022 г., удостоверено с документ от Националния осигурителен институт:

„Каолин“ ЕАД с изпълнителен директор Димитър Ангелов.

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД с изпълнителен директор проф. д-р инж. Илия Гърков

„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД с изпълнителен директор проф. д-р инж. Илия Гърков

Награда грижа за природата – за липса на нарушения и санкции във връзка със спазване на екологичните норми през 2022 г., удостоверено с документ, от РИОСВ:

„Асарел-Медет“ АД с изпълнителен директор инж. Николай Пелтеков

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД с изпълнителен директор проф. д-р инж. Илия Гърков

 „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД с изпълнителен директор проф. д-р инж. Илия Гърков

Награда за социално-отговорна кампания на дружество от минерално-суровинния бранш:

„Геотехмин“ ООД с управител проф. дтн инж. Цоло Вутов за инициатива „Отношения с местната социална среда и благотворителност въобще“

Награди за принос към българската минерално-суровинна индустрия – за годишнини на активни членове на БМГК:

70 години „Минстрой Холдинг“ АД

70 години „Мини Марица-изток“ ЕАД 

100 години „Каолин“ ЕАД

70 години Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Персонални награди за принос към минерално-суровинната индустрия (юбилеи на ръководители на дългогодишни и активни членове на БМГК и на членове на постоянни комисии на БМГК за дългогодишно и активно участие в организационния живот на Камарата):

проф. дтн инж. Николай Вълканов (почетен председател на БМГК)

проф. д-р инж Любен Тотев (почетен член на БМГК)

д-р инж. Никола Вардев (БН Консулт Инженеринг ООД) – 70 г.

Ружа Бодурова (Родопи Еко Проджектс ЕООД) – 60 г.

Ирена Цакова (Дънди Прешъс Металс ЕАД) – 60 г.

Симеон Горянов (Калцит ЕООД) – 60 г.

Иво Маринов (Експлозивпрогрес – ГТМ ЕООД)– 50 г.

инж. Иван Андреев (Асарел-Медет АД) – 50 г.

Награда за най-добър студент на МГУ „Св. Иван Рилски“:

Анна Пенчева – специалност Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси, ІІ-ри курссреден успех 6,00; Награда от „Минстрой Холдинг“ АД

Елеонора Бачийска – специалност Обогатяване и рециклиране на суровини, ІІІ-ти курс, среден успех 5,16. Награда от Фондация „Лъчезар Цоцорков“

Николай Ангелов – специалност Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето, ІІІ-ти курс, среден успех 5,60. Награда от БМГК.

Награда за журналист за обективно и последователно отразяване на бранша:

Пламен Енев (БГ Глобал – електронна медия)  – номинация на ДПМ Челопеч ЕАД

Йовка Николова (Старозагорски новини)– номинация на Мини Марица-изток ЕАД

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.