Димитър Цоцорков е избран за председател на Надзорния съвет на Асарел-Медет

Димитър Цоцорков беше избран за председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД на проведено заседание на 20 ноември. Той беше председател на Управителния съвет на дружеството от 2014 г.,когато се въведе двустепенна система на управление. Част е от екипа на компанията от 2001 г., като последователно е работил като експерт по продажби и хеджиране, ръководител на отдел и директор „Корпоративно развитие”. В момента Димитър Цоцорков е и изпълнителен директор на дъщерното дружество „Асарел Инвестмънт“ ЕАД.

На своето заседание Надзорният съвет взе решение и за попълване състава на Управителния съвет на дружеството. За негов председател беше избран инж. Делчо Николов, който запази и позицията си на изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД.

Като председател на Надзорния съвет Димитър Цоцорков подчерта, че основен приоритет остават проектите за дългосрочно устойчиво развитие на дружеството. Това означава модерна и ефективна производствена дейност, съчетана с изпълнение на всички нормативни изисквания и стандарти за опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд и развитие на човешките ресурси. „Ще има приемственост, съхраняване и развитие на добрите традиции и визията за развитие, предначертана от моя баща проф. д-р Лъчезар Цоцорков. За нас доброто социално сътрудничество и мотивацията на хората са най-важният фактор за досегашните отлични резултати и за бъдещите ни успехи“, заяви той.

„Полученото доверие от акционерите задължава всички нас – екип и ръководство, да мобилизираме своите сили за реализация на планираните задачи до края на годината и за изпълнение на стратегическите дългосрочни цели“, от своя страна посочи изпълнителният директор и председател на Управителния съвет инж. Делчо Николов. „За наше общо удовлетворение досегашното изпълнение на производствено-технологичните и финансово-икономически резултати е много добро. Анализите за първите десет месеца на 2017 г. ни дават основание да прогнозираме, че това ще е една от най-успешните години в историята на компанията“, обобщи той.

 

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.