Дружества от бранша в подкрепа на борбата с COVID-19

На 10-ти април „Минстрой Холдинг“ АД направи дарение в размер на 20 000 лв. на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, София за осигуряване на специализирана медицинска апаратураизготвяне на бързи тестове и за предпазни средства за обслужване и превенция на пациенти със сърдечносъдови заболявания. До момента „Минстрой Холдинг“ АД е направил дарение в размер на 15 000 лв. на болницата в гр. Златоград и 40 440 лв. за закупуване на респираторен апарат за болницата в гр. Мадан.

От началото на извънредното положение ръководството на Група ГЕОТЕХМИН подпомага здравната система и хора в борбата с пандемията Ковид-19. На национално ниво Група ГЕОТЕХМИН се включи в инициативата за набиране на средства и направи парични дарения за Българския червен кръст, Военно-медицинска академия и Националния център по заразни и паразитни болести, а в регионите се под- помагат общини, институции, болници и уязвими групи от местното население. Тази помощ и загриженост е в допълнение на стриктните мерки, предприети за здравето на работниците и служителите в предприятията и компаниите.

В безпрецедентната ситуация Група ГЕОТЕХМИН изпълнява своя граждански дълг, като инвестира в социалната устойчивост в районите си на дейност и опазването на здравето и трудоспобността на служителите си. В тези трудни дни ние сме съпричастни към усили- ята на държавата, общините и църквата за неразпространението на пандемията, превенцията на хората и намаляване на възможните рискове в здравеопазването, казват от „Геотехмин“ ООД.

В региона на дейност на най-голямото дружество от групата „Елаците-Мед“ – общините Етрополе, Мирково, Чавдар, Златица, Челопеч, където живеят и работят и служители от други компании от група ГЕОТЕХМИН, се извършва периодична дезинфекция на обществени сгради, медицински центрове и районите около тях, спирките на градския транспорт, улици, тротоари, пощенски станции и други обекти. С парично дарение е подпомогната и важната за региона на Средногорието МБАЛ-Пирдоп. На две полицейски управления са предоставени безвъзмездно по 1000 литра готов разтвор за дезинфекция, предпазни маски и дезинфектанти. Подобна е помощта и за църквите в община Етрополе. Предпазни маски и дезинфектанти са изпратени до болници в Елин Пелин, Етрополе, Луковит.

От началото на април екипи на „Елаците-Мед“ АД започнаха дарителска инициатива с дарения за предпазни маски и дезинфектанти и за една от уязвимите социални групи в пандемията – възрастните хора. Над 1100 бивши работници и служители от региона на Етрополе и Средногорието, които сега са пенсионери, получиха предпазни средства от екипи доброволци от дружеството по домовете си, а в навечерието на Възкресение Христово – и традиционните великденски подаръци. „В този труден момент е много важно да кажем и на хора- та, които са работили при нас: „Вие не сте сами!“.

В началото на април „Елаците-Мед“ АД се включи с парично дарение за УМБАЛ „Св. Екатерина“, София.

В усложнената епидемиологична обстановка, в коя- то страната ни се намира, „Дънди Прешъс Металс” в България спазва стриктно националните здравни изисквания и подпомага усилията на обществото да се справи с предизвикателствата. Следвайки своите приоритети, дружествата „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД продължават да се грижат за съхраняването и опазва- нето на живота и здравето на служителите и местните общности.

„Наш приоритет е опазването на здравето и благо- получието на служителите ни и местните общности. Само с единност в общите ни усилия можем да успеем.“ – д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор за България.

Дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ в Челопеч и в Крумовград подпомагат общините и лечебните заведения за осигуряване на необходимите защитни средства, апаратура, тестове, консумативи за борба с коронавирус и гориво за линейки. Подпомагането на здравеопазването е сред приоритетите на дружества- та вече над 15 години.

От началото на 2020 г. до средата на месец април предоставените като дарение средства за здравеопазване на местно и национално ниво са на обща стойност – 836 288 лв. Бенефициенти на тези средства са общинските болници МБАЛ „Пирдоп”, МБАЛ „Живот +”, Крумовград, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“, Кърджали, УМ БАЛ „Св. Екатерина“, София, филиалите на центровете за спешна медицинска помощ в Пирдоп и Крумовград.

Екипът на „Спешна помощ“, личните лекари, полицаи и други работещи в Брезник получиха от „Асарел-Инвестмънт“ предпазни средства със защитно покритие от сребърни йони.

Община Брезник взе решение работещите на първа линия първи да получат материали, след като част от годишното дарение на фирмата беше пренасочено за превенция и справяне с епидемията от корона- вирус. Около 3 000 лв. от средствата по Договора за сътрудничество между „Асарел-Инвестмънт“ и Община Брезник бяха използвани, за да се осигури допълнителна, по-висока сигурност на хората, които помагат на населението при нужда. Предоставените облекла са българско производство и са един от най-добрите продукти, които в момента се предлагат на пазара. Те имат висока степен на защита, могат да бъдат използвани многократно – да се перат и почистват, без да се повреждат. Допълнително предимство е, че платът им има покритие от сребърни йони, които имат антивирус- но и антибактериално действие.

Благородната мисия на благородните метали ще продължи да е актуална и занапред в съвременната високотехнологична медицина. Вероятно именно такова ще бъде едно от предназначенията на среброто, което в бъдеще ще се добива от златно-сребърните руди край Брезник. По разработването на находището работи фирмата „Трейс Рисорсиз“, която е дъщерно дружество на „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД.

Всяка година инвеститорът в Брезник прави дарение на Общината в размер на 50 000 лв. Обичайно те се из- ползват в различни направления, свързани с развитие- то на града и околните села. През 2020 г. 80% от тази сума ще бъде насочена за превенция, ограничаване разпространението на COVID-19, както и за преодоляване на евентуални затрудненията вследствие на въведеното извънредно положение.

На 9 април 2020 г. представители на Община Брезник и „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД се срещнаха с личните лекари и екипът на Спешна помощ в общинския център. След поздравленията за наскоро отминалия Между- народен ден на здравето, всички си пожелаха с предпазните средства да се чувстват сигурни и спокойни докато работят, но всички жители на общината да са здрави и да не се налага лекарите да използват пода- ръка си.

Дарение в размер на 300 000 лв. под формата на лични предпазни средства, експресни тестове и финансова подкрепа в борбата срещу коронавируса в национален мащаб предостави Фондация „Лъчезар Цоцорков“ със съдействието на МБАЛ „Уни Хоспитал“ – Панагюрище и подкрепата на Български лекарски съюз (БЛС). Фондацията заявява своето жела- ние и готовност да подпомогне дейността на държавата, здравните власти и Националния оперативен щаб, като предостави безвъзмездно лични предпазни средства и екс- пресни тестове, за да обезпечат без- опасността на медицинските екипи в лечебните заведения.

„Това е време, което ни показва, че не само паричните средства са важни   за справяне с това безпрецендентно за цялото човечество предизвика- телство, а начинът по който се управляват средствата, екипната работа и доверието между хората и в институциите. Сега е моментът всички бъл- гари да сме единни, да спазваме правилата, утвърдени от експертите в Правителството и Световната здравна организация, защото само заедно ще се справим.” – заяви председателят на Фондацията и на надзорния съвет на „Асарел-Медет” Димитър Цоцорков.

За да са в максимална полза на медицинските екипи, Фондация „Лъчезар Цоцорков“ и МБАЛ „Уни Хоспитал“     дариха 1000 шлема, 300 костюма със сребърно-йонна защита, 7000 маски за многократна употреба, 1000 литра спирт, както и 10 000 кита за експресно тестване с цел скрининг. 5000 от тези експрес- ни тестове са дарени директно на Министерство на здравеопазването на Република България и Национал- ния оперативен щаб за борба с пандемията.

Защитните екипи и останалите 5 000 теста бяха предоставени на лечебни заведения, които посрещат вълната на разпространението на усложнените случаи на пациенти с COVID-19 и са част от болниците, в които има повишен риск от увеличаване на приема на заразени пациенти с влошено състояние. Неизчерпателен списък, към който се отправи помощ: УМБАЛСМ „Пирогов“, УМ- БАЛ „Александровска“, УМБАЛ „Света Анна“, УМБАЛ „Свети Георги“, УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”, МБАЛ „Пазарджик“, МБАЛ „Добрич“, СБАЛАГ „Майчин дом“, УМБАЛ „Св. Марина“ и др.

Фондация „Лъчезар Цоцорков“ се включи и като дарител към фонд „Обединени срещу COVID-19“, създаден от Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Американското посолство в България и Американската Търговска камара в България.

 

 

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.