За пръв път в историята на „Асарел“: Насипообразувателят на ЦПТ-2 беше преместен на ново насипищно стъпало

С изключително инженерно постижение могат да се гордеят работещите в дирекциите „Производствени дейности“, „Ремонтни дейности“ и отдел „Строителство“ на „Асарел-Медет“АД. За пръв път в историята на компанията насипообразувателят на Циклично-поточната технологична линия за транспорт на откривка беше преместен на разстояние от 1800 метра, при денивелация на терена от 50 метра. С това започна следващият етап от изграждането на Западно насипище. Проектът за преместването на „крокодила“, както шеговито го наричат работещите в рудник „Асарел“, беше изготвен от „Минпроект“, а изпълнението беше реализирано от фирмите „Елвеко Електромонтажи“, „Асарел Ремонт“, САТ-София и ДЗЗД „Балканремонт 2013“.

„В началото на 2022 г. бяха изпълнени третият и четвъртият етап от изграждането на хоризонт 1000 на Западно насипище, а следващият етап от строителството е хоризонт 1050“, разказва инж. Иван Чолаков, директор „Производствени дейности“ в „Асарел-Медет“АД. „За целта още от миналата година започнахме подготвителни мероприятия, които включваха извозване на общо 6 милиона кубика скална маса, като беше изграден пионерен насип за разполагане на насипообразувателя и забойния транспортьор на кота 1050. Освен това беше подготвен маршрутен път за изкачване на насипообразувателя и претоварната количка до кота 1050. По проект този маршрутен път трябваше да бъде със 7% наклон, за да може да се преодолее денивелацията от 50 метра. Съгласувано с проектантите от „Минпроект“ го коригирахме на 6%, което беше по-добрият вариант заради безопасността на работата и техническите параметри на машината“, обясни инж. Чолаков.

„Това беше голямо предизвикателство за нас, защото тази машина никога не е преодолявала такова голямо разстояние и толкова голям наклон. Всички се опасявахме, че ще има проблеми с техниката, защото тази огромна конструкция трябваше да измине разстояние от общо 1800 метра. Близо двата километра бяха преодолени на два етапа. Първия ден трябваше да направим подготовката за придвижване на претоварната количка до кота 1000, където е началото на маршрутния път. На 15 август, в рамките само на един ден, насипообразувателят се качи на кота 1050 м. Това стана възможно благодарение на добрата съвместна работа на технологичните и ремонтни екипи на рудника, за което ги поздравявам и им благодаря“, каза инж. Иван Чолаков.

Предстои изграждане на транспортьор № 5, който е частично построен, но занапред ще бъде удължаван. Предвидено е изграждане и на транспортьор № 4, което ще обезпечи добива на откривка от рудник Асарел. „Този проект беше нещо ново за нас и беше истинско предизвикателство да го изпълним“, обобщи инж. Чолаков.

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

Инж. Николай Пелтеков – генерален директор на „Асарел-Медет“АД

Благодаря за добрата организация и неуморната екипна работа на всички колеги, които работиха по този сложен проект. Хората показаха, че могат да направят чудеса!

Инж. Илия Добрев- директор „Ремонтни дейности“ в „Асарел-Медет“АД

Благодаря на колегите от дирекция „Ремонтни дейности“, които свършиха голям обем работа не само по преместването на транспортьора до кота 1050, а и по ремонта на трошачния комплекс. Предизвикателството беше голямо, но те се справиха, за което ги поздравявам и им благодаря за професионализма и всеотдайността.

Инж. Здравка Кърпаров – ръководител на отдел „Строителство“ в „Асарел-Медет“АД

Изпълнението на този проект беше наистина предизвикателство за екипа на отдел „Строителство“. Благодаря на колегите за усилията и енергията, с която работиха и продължават да работят по него. 

ПОЛЕЗЕН ЕФЕКТ

ЦПТ-2 е една от най-мащабните инвестиции на „Асарел-Медет“АД в историята на дружеството – над 100 милиона лева. Пусната е в действие през месец март 2011 година и до момента е спестила 2 307 692 курса на автосамосвалите „БелАЗ“, които оперират в рудник „Асарел“. Разчетите показват, че след пускането в експлоатация на втората Циклично-поточната технологична линия себестойността на извозената откривка е спаднала с 40 процента. С толкова са намалели и вредните емисии от изгорели газове от рудничните автомобили. Заедно с екологичния ефект се постига и икономически резултат заради значителното намаление на обема на произведените тонкилометри и редуциране на разходите за строителство и поддръжка на рудничните пътища.

ЮБИЛЕЙ

В края на месец януари 2022 година Циклично-поточната технологична линия за транспорт на откривка отчете „скромен“ юбилей. Точно в 7 часа сутринта, на 25 януари, ЦПТ-2 регистрира 300 милиона тона откривка, извозени до Западно насипище за единадесет години експлоатация. 

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.