Минната общност отбелязва професионалния си празник

18 август – Успение на Св. Иван Рилски

Ден по-рано, на 17 август, българската минна общност отбеляза своя професионален празник – Деня на миньора. Официалното честване се състоя в х-л Балкан, където по традиция се събират стотици представители на тази жизнено-важна за икономиката на България индустрия. Специални гости на честването бяха министърът на енергетиката – Теменужка Петкова, министърът на труда и социалната политика – Бисер Петков, заместник-министрите Красимир Първанов, Жечо Станков, Лъчезар Борисов, Красимир Живков, представители на синдикалните организации в страната, на академичната и научна общност.

В своя обзорен доклад, председателят на Българската минно-геоложка камара проф. дтн инж. Николай Вълканов обобщи, че изминалата година е била добра за бранша.

Минерално-суровинната индустрия е отрасъл със стратегическо значение за икономиката на България. Тя е в основата на всички други индустрии и е важен фактор за икономическата стабилност и енергийна независимост на страната. В по-широк контекст Европейският съюз и страните членки все повече се насочват към прилагане на политики за задълбочаване на индустриализацията и развитие на добивната промишленост във всяка от страните членки, повишаване на суровинната независимост, добива на полезни изкопаеми и устойчивото развитие на регионите.

България заема водеща позиция в европейския добив както по отношение на произведената продукция, така и по отношение на заетите в бранша. Общо инвестициите в бранша са над 5 млрд лева. Компаниите в сектора инвестират 317 млн. лв. годишно.  Стойността на произведената продукция за 2017 г. е 2,7 млрд. лева. . Браншът отбеляза близо 2,5 пъти по-висока производителност в сравнение със средната за страната.Пряко заетите в бранша са 24 000, а чрез свързаните производства и услуги броят на заетите стига до 120 000. Заплащането в бранша е сред най-високите в страната и макар цените на металите да отбелязаха спад с над 30%  в последните месеци, заплатите на заетите в бранша се запазват. Това гарантира сигурност и спокойствие за хората, което е от голямо значение за безопасността при работа. Благодарение на всички пряко и непряко заети, браншът ежегодно заплаща над 170 млн. лева под формата на осигуровки.

Страната ни заема трето място по добив на мед, четвърто място по добив на злато и пето място по добив на лигнитни въглища. Основните суровини, които се добиват в България, са лигнитни въглища, оловно-цинкови, медни и полиметални руди, гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, огнеупорни глини, мрамор.

 „Има с какво да се гордеем днес. Развитието на минерално-суровинната индустрия върви ръка за ръка с устойчивото развитие на регионите. Там, където функционират предприятия от бранша се забелязва увеличеното благосъстояние на общностите, развитие на човешките ресурси и опазване на културните традиции и спорта. От общо постъпилите 143 млн лева от концесионни плащания, 72 млн лв. са постъпили в общините, с което значително се подпомага развитието на инфраструктурата, здравеопазването и образованието. Високо-образованите хора са решаващата  предпоставка за въвеждане на иновации в работата и модернизиране на всички аспекти на производството. Икономиката на страната ще е толкова по-конкурентна, колкото по-конкурентна е минерално-суровинна индустрия.“ – отбеляза в изказването си министър Петкова.

Тя допълни, че правителството подкрепя и стои твърдо зад минерално-суровинната индустрия. Инкриминирането на незаконния добив е сериозна крачка към регулирането на сектора.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков отбеляза инвестициите в превенцията на трудовия травматизъм в минерално-суровинна индустрия и отговорното отношение на бизнеса към опазване живота и здравето на работещите.

По време на честването БМГК отличи най-добрите добивни компании за 2017 г. в категориите най-добри резултати – грижа за природата, безопасност и здраве, иновации и корпоративна социална отговорност. Награди получиха съответно “Горубсо-Мадан” АД, “Асарел-Медет” АД, “Асарел-Ремонт” ООД, “Имерис Минералс България” АД, “Рудметал” АД и “Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД. Минно-геоложкият университет “Св. Иван Рилски” и “Минстрой Холдинг” АД получиха грамоти за своята 65 годишнина.

За принос към минерално-суровинната индустрия бяха наградени д-р инж. Илия Гърков – изпълнителен директор на “Дънди Прешъс металс” ЕАД, инж. Драгомир Драганов – изпълнителен директор на “Елаците-Мед” АД, инж. Иван Андреев – изпълнителен директор на БМГК в периода 2010-2017 г. и инж. Хубен Хубенов – член на УС на БМГК в периода 2010-2017 г.

Отличени бяха и трима от най-добрите студенти на МГУ “Св. Иван Рилски”, както и г-жа Йовка Ниолова от в. Старозагорски новини за ,активно отразяване на бранша през 2017 г.

Председателят на Научно-техническия съюз по минно дело и геология проф. дтн инж. Цоло Вутов удостои със званието “Заслужил миньор” проф. Георги Стоянчев и “Заслужил геолог” – проф. Добринка Ставракева.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.