Нови 25 ученици прекрачиха прага на „Асарел-Медет“

Двадесет и петима възпитаници на Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище вече са най-младите кадри в екипа на „Асарел-Медет“ АД, след като подписаха своите трудови договори по програмата за дуално обучение в дружеството. Това са учениците от 11. клас, които се обучават по специалностите „Минна електромеханика“, „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии“ и „Пътно-строителна техника”. В първия си работен ден момчетата и момичетата бяха приветствани от ръководител отдел „Комуникации“ Ана Финджикова и директор „Човешки ресурси“ Цвета Величкова, които им пожелаха много здраве, мотивация за развитие и успехи. След като се запознаха с историята на компанията, учениците направиха обиколка в производствените цехове и запечатаха впечатленията си в десетки снимки и селфита.

Това е вторият випуск от дуалното обучение на панагюрската професионална гимназия, който става част от екипа на „Асарел-Медет“АД. Работните места и учебните зали, където ще се обучават новите младежи от програмата за дуално обучение, се намират в Обогатителна фабрика „Асарел“ и в Централна ремонтна база. С всички единадесетокласници бяха сключени трудови договори с регламентирано възнаграждение при 7-часов работен ден при два работни дни седмично. Учениците получават още работно облекло, допълнителни фирмени обучения, карти за безплатно пътуване и за безплатна храна, както и доплащания за празници в зависимост от постигнатия успех в училище.

Паралелно с новите единадесетокласници, обучението си продължават и 28-теученициот 12.клас отспециалностите „Добивни и строителни минни технологии“, „Обогатителни и преработващи рециклационни технологии“и „Автотранспортна техника“. Те са част от екипа на „Асарел-Медет“ АД от 2017 г., но тяхното обучение в реална работна среда вече е по три дни седмично. Така общо53-ма ученициот 11. и 12. класса част от екипа на компанията и се обучават под ръководството на определените наставници и учителите си по практика.

Дванадесетокласниците от минните паралелки посрещнаха новата си учебна година с добра новина. Съгласно вътрешните правила, всички, които в 11.клас покриха фирмените изисквания за добър успех в училище, сега получиха допълнително увеличение на възнагражденията си. Това е атестат за високата мотивация на учениците и отлична оценка за първата година от реализацията на този проект в дружеството.

Заедно с другите предприятия от общината, „Асарел-Медет“АД си партнира с панагюрската професионална гимназия от 2014 година, когато беше обявен първият прием на ученици по специалности с дуална форма на обучение. Тогава тази инициатива беше подета от покойния председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“АД и дългогодишен ръководител на Българската минно-геоложка камара проф. д-р Лъчезар Цоцорков.

Според редица институции създаденият тук модел е не само сред първите, но и сред  най-успешните в страната. Програмата за дуално обучение показва как доброто партньорство между професионалната гимназия, местния бизнес и общинската администрация може да създава все по-добри възможности за обучение и бъдещо кариерно развитие на младите хора в Панагюрище.

 

Източник: Пресцентър на “Асарел-Медет” АД

1 Коментара

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.