Проф. д-р Лъчезар Цоцорков: Проектът за МБАЛ “Уни Хоспитал” е една хуманна и перспективна инвестиция

Проф. Цоцорков, какво ви мотивира да осъществите такава огромна инвестиция в областта на здравеопазването в родния си град?

Мотивите са много, но личният е моето житейско кредо, че смисълът на човешкия живот е да оставим света по-добър след нас. За всеки човек най-важно е здравето, защото това е основата, върху която се гради всичко останало. Хората от родния ми град – свещения и знаков за България град Панагюрище – несъмнено заслужават такъв проект да бъде осъществен. Доскоро тук имахме на практика една почти фалирала общинска болница с ужасни условия за лечение и работа, остаряла техника и демотивирани лекари и сестри, които се оглеждаха непрекъснато за професионални шансове извън града.

Благодарение на мащабната инвестиция, работещите в “Асарел-Медет” АД и всички жители на общината и региона вече могат да получат най-висок стандарт на медицинска грижа, а Панагюрище има шанса да привлича пациенти не само от различни краища на страната, но и от чужбина. Действително това е най-голямата инвестиция в българското здравеопазване за последните 25 години и поставя Панагюрище на здравната карта на Югоизточна Европа. Със сигурност това е една хуманна инвестиция, която съчетава в себе си дълбок човешки смисъл, идея за устойчивост и дългосрочна перспектива за развитие на само на здравните услуги, но и на десетки бизнес и житейски сфери. Този проект е нашият пореден пример как с обединените усилия на община, бизнес и държава може да се ускори решаването на важни за хората проблеми в малките населени места. По този начин в общината се създадоха много добри условия за работа и живот, така че младите хора да не се изселват в големите градове и в чужбина. Това е нашия пример за корпоративна социална отговорност с дългосрочна добавена стойност.

Реализацията на този проект освен здравно обслужване на световно ниво носи след себе си нови работни места и възможности за обучение и кариерно развитие, за медицински туризъм от страната и чужбина и нови шансове за малкия и средния бизнес тук и в региона. Но най-важното е, че това е инвестиция в бъдещите здрави, силни и активни поколения.

За пръв път в България в сферата на здравеопазването се реализира такъв проект чрез публично-частно партньорство. Каква е стратегическата визия за неговото развитие в следващите 5-10 години?

В “Уни Хоспитал” има медицински експерти по 36 специалности, които работят в 19 стационарни и 8 диагностични клиники. Целият екип надхвърля 700 души. Основната ни цел е развитието на “Уни Хоспитал” и утвърждаването му като конкурентоспособно и предпочитано от пациентите и техните близки лечебно заведение. Лечебно заведение, което отговаря на европейските стандарти, защото разполага с апаратура от най-висок клас и медицински специалисти, които са водещи в своята област.

Стратегическата визия за развитие на “Уни Хоспитал” е изградена върху комплексното мултидисциплинарно лечение на пациентите, което включва профилактика, диагностика, лечение, в т.ч. консервативно, оперативно, химио- и лъчелечение, както и рехабилитация или комбинация на някои от тях.

Колкото до реализацията и управлениетона проекта на основата на публично-частното партньорство, смятаме, че създадохме модел, който може да бъде прилаган успешно във всички обществени сфери. Тук искам да подчертая, че това партньорство е израз не само на общите интереси и възможности за ефективно управление. То е израз преди всичко на огромната обществена подкрепа, на гражданската енергия, която през цялото време ни даваше увереност, че сме на прав път, че инвестициите и усилията имат смисъл. Искам да подчертая, че това е третият мащабен проект за последните пет години, реализиран по този модел. През 2012 г. бе открита Зала трезор в Историческия музей в Панагюрище за експониране и съхранение на Панагюрското златно съкровище. На 20 август миналата година бе открита и Многофункционалната спортна зала “Арена Асарел”, в която могат да се провеждат състезания от най-висок ранг в над 30 вида спорт. На 11 юни тази година бе открита и МБАЛ “Уни Хоспитал”. Най-важното е, че с реализацията на тези проекти Панагюрище влезе трайно в европейската орбита на бъдещото си развитие като град, който е привлекателен за туризъм, за инвестиции и работа.

Кога ще започне реализацията на следващия етап от проекта – изграждане на хотелска база и хоспис?

– “Уни Хоспитал” има разрешение за осъществяване на лечебна дейност, в която са включени и отделения за долекуване на пациенти с онкологични, неврологични, хирургични и вътрешни заболявания. Съвсем скоро ще бъде реновирана и сградата на най-старата панагюрска болница, в която ще бъдат обособени и места за долекуване.
Тепърва предстои анализ на перспективите предлечебното заведение и разгръщането в пълния му капацитет. Това включва и създаването на хотелска база, която да бъде ползвана от пациенти, от техни придружители и близки, каквато е практиката в най-големите световни здравни центрове. Към настоящия момент близките на пациентите могат да ползват хотелската база в Панагюрище, включително Хотел&СПА “Каменград”, който е собственост на дъщерното ни дружество “Тракийски хотелиери” ЕООД и предлага условия, които биха удовлетворили и най-високите изисквания.

Вашият подарък към целия екип на новия медицински комплекс бе осветена икона на свети Николай Чудотворец с предложение да бъде издигнат параклис на негово име. Какъв е замисълът на това благородно дело?

Моят подарък към целия екип на новия медицински комплекс носи послание за поредното богоугодно и човеколюбиво начинание. Подарих на “Уни Хоспитал” тази осветена икона на свети Николай Чудотворец с предложението да бъде издигнат параклис, който носи името на един от най-уважаваните православни светци. Болницата се намира в подножието на хълма Свети Никола и легендите разказват, че там е имало издигнат параклис, който по-късно е бил разрушен. Смятам, че този храм трябва да се възстанови, за да носи на хората утеха, упование, душевен мир и изцеление.

 

Източник: сп. Градът, бр. 4, август-септември 2016

Автор: Светла Добрева

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.