Общо отчетно-изборно събрание на БМГК
6 април 2023 г. Управителният съвет на Българска минно-геоложка камара, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо отчетно-изборно събрание на членовете на Сдружението на 11 май 2023 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в бизнес център NV Tower (бул. „Доктор Г. М. Димитров“ № 59, ет. 2) при следния дневен ред: Отчет на Управителния съвет […]
Световен ГИС ден
България отбелязва Световния ГИС ден с онлайн конференция на 17 ноември
София, 05 ноември 2021г. ­–  На 17 ноември по случай Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) ще се проведе онлайн конференция, на която водещи международни и български експерти ще представят най-новите разработки, решения и добри практики в областта на Геопространствените технологии и тяхното приложение в различни сфери. Основен акцент в програмата на форума ще […]
Общо отчетно-изборно събрание на БМГК
30.01.2020 Управителният съвет на Българска минно-геоложка камара, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо отчетно-изборно събрание на членовете на Сдружението на 27
Европейска нощ на учените 2019
На 27 септември България се включва с още по-богата програма в Европейската нощ на учените, заедно със стотици градове от цяла Европа.
Лов на съкровища
На 8 и 9 юни (събота и неделя) Българската минно-геоложка камара партнира на списание BBC Знание и Национален природонаучен музей в организирането на интересно приключенско
Общо събрание на БМГК
Управителният съвет на Българска минно-геоложка камара, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението на 05 април 2019 г. от 11:00 ч.