Лов на съкровища
Тази събота и неделя Българската минно-геоложка камара партнира на списание “BBC Знание” и Национален природонаучен музей в организирането на интересно приключенско
EUMICON 2018 – Международна конференция за суровините
В периода 26-28 септември във Виена, Европейската конфедерация за минерални суровини
Общо събрание на БМГК 2018
Управителният съвет на Българска минно-геоложка камара, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението на 17 април 2018 г. от 11:00 ч. в