С национално честване минната общност отбеляза своя професионален празник

Днес, на 18 август, минната общност в България отбеляза своя професионален празник – Деня на миньора. Официалното честване се състоя вСофия Хотел Балкан, където по традиция се събраха стотици представители на индустрията. Специални гости на честването бяха министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова, която е и патрон на празника, заместник-председателят на Европейската асоциация на минните индустрии г-н Роман Щифтнер, представители на ресорните институции, национални и работодателски организации, синдикати, областни управители и кметове от страната, академичната и научна общност.

В своя обзорен доклад председателят на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия д-р инж. Кремена Деделянова обобщи състоянието на бранша през 2018 година, както и по-важните събития и инициативи в сектора.

Страната ни заема трето място по добив на мед, четвърто място по добив на злато и пето място по добив на лигнитни въглища в Европа. Основните суровини, които се добиват в България са лигнитни въглища, оловно-цинкови, медни и полиметални руди, гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, огнеупорни глини и мрамор.

Общият добив на полезни изкопаеми за 2018 г. е 108,4 млн. тона, а стойността на произведената продукция е близо 3 млрд. лева. Браншът отчита близо 2,5 пъти по-висока производителност в сравнение със средната за индустрията в страната. Пряко заетите в отрасъла са близо 22 000, а чрез свързаните производства и услуги броят им стига до 120 000. Заплащането в сектора си остава сред най-високите и през 2018 г. бележи ръст с 10%, като средната годишна работна заплата достига 1700 лв.

„Развитието на добивния отрасъл е приоритет на нашето правителство. Бизнесът и институциите вървим ръка за ръка – това е гаранция за успеха на сектора.“ – каза в своите приветствени думи министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова.

„С актуализираната Национална стратегия за минерално-суровинна индустрия се дава визия за развитие и се гарантират интересите на инвеститорите.“ – допълни още министър Петкова.

В своето изказване тя акцентира и върху развитието на въгледобива, което е едно от сериозните предизвикателства пред българската енергетика.

Заместник-председателят на Евромин г-н Роман Щифтнер изтъкна приноса на България за европейската добивна индустри по време на Българското председателство на Съвета на Европа. „Бих искал да благодаря на България и на Българската минно-геоложка камара за основополагащите правила за сектора, с които успяха да допринесат за европейския бранш.“

Той обърна внимание и на това колко е важно да бъде убеден новият екип на Европейския парламент в голямото значение на минерално-суровинната индустрия. „Трябва заедно да накараме политиците да разберат, че не можем да просъществуваме и един ден без тази индустрия“ – допълни г-н Щифтнер.

По време на честването БМГК отличи най-добрите добивни компании за 2018 г. в категориите най-добри резултати, грижа за природата, безопасност и здраве, иновации и корпоративна социална отговорност. Бяха връчени и персонални награди за принос към минерално-суровинната индустрия, награда за журналист и най-добър студент на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

Българската минно-геоложка камара отбелязва с Национално честване Деня на миньора от 1996 г. насам. Организатори на честването са още Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, синдикална миньорска федерация „Подкрепа“ и Федерация на независимите синдикати на миньорите към КНСБ.

Спонсори на събитието тази година са „Асарел-Медет“ АД, „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД, „Геотехмин“ ООД, „Минстрой Холдинг“ АД, „България Алфа“ ЕАД и „Тотал България“ ЕООД.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.