Членовете на Българска минно-геоложка камара оказват сериозна подкрепа в борбата с COVID-19

Над 2 млн. лева дарени от минната индустрия за здраве

Българската минерално-суровинна промишленост се присъедини и активно подпомага усилията на правителството да обезпечи опазването на общественото здраве и да осигури условия за надеждното и навременно лечение на пациенти заразени с коронавирус в болниците в София и в страната. Тези усилия компаниите предприеха в синхрон със стриктните мерки, взети в предприятията.

В усложнената епидемиологична обстановка, предизвикана от разпространението на коронавирус, Българската минно-геоложка камара като браншова организация на индустрия, за която здравето и безопасността са сред водещите приоритети, стартира в началото на месец април дарителска кампания за набиране на средства за осъществяване на въздушен транспорт до и от Китай. С дарените средства Министерството на здравеопазването ще заплати извършването на два полета по направление София-Пекин-София, с които ще бъдат доставени медицинско оборудване, тестове, консумативи и лични предпазни средства, предназначени за безвъзмездно предоставяне на лечебни заведения в страната за подпомагане лечението на граждани, заболели от COVID-19 на територията на Република България.

Българската минно-геоложка камара, заедно с водещите компании в сектора, „Минстрой холдинг“ АД, „Геотехмин“ ООД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и „Асарел-Медет“ АД вече са осигурили необходимите средства в размер на над 530 500 лв. Дарението е в полза на Министерството на здравеопазването за нуждите на доставките на медицински стоки.

Това дарение на българската минно-добивна общност е още един израз на ангажимента на бранша към обществото, работата и усилията на стотици български лекари, медицински и помощен персонал, в борбата с вируса на национално и регионално ниво.

Дружествата от бранша имат дългогодишни традиции в инвестирането за опазване на здравето и трудоспособността на своите служители и хората от местните общности. Затова и в този кризисен момент дружествата стриктно спазват правилата за работа и са съпричастни към усилията на държавата, общините и здравните власти за овладяване на пандемията от COVID-19. Даренията от минния бранш под формата на парични средства, предпазни материали и консумативи достигат над 2 млн. лв. Както нееднократно съм подчертавал и сега съм убеден, че само „Силни заедно” ще се справим с поредното предизвикателство – заяви проф. Николай Вълканов, председател на Българска минно-геоложка камара.

От началото на епидемията предприятията, обединени от Българската минно-геоложка камара, подпомагат здравната система да се справи с огромния стрес чрез индивидуални дарения по места. До момента общият размер на средствата, предоставени безвъзмездно от „Асарел-Медет“ АД и фондация „Лъчезар Цоцорков“, „Асарел Инвестмънт“ АД, „Геотехмин“ ООД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, „Елаците Мед“ АД, „Минстрой холдинг“ АД възлиза на над 1 500 000 лв., предоставени под формата на финансови средства или консумативи към болнични заведния в столицата и по регионите, където дружествата осъществяват дейността си. Съвкупно даренията на бранша към момента надхвърлят 2 млн. лева.

Сред дарените институции и организации са: Министерство на здравеопазването, Български червен кръст, УМБАЛСМ „Пирогов“, Военно-медицинска академия, УМБАЛ „Александровска“, УМБАЛ „Света Анна“, УМБАЛ „Св. Екатерина“, УМБАЛ „Свети Георги“, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, МБАЛ „Пазарджик“, МБАЛ „Добрич“, СБАЛАГ „Майчин дом“, УМБАЛ „Св. Марина“, МБАЛ „Пирдоп“, МБАЛ „Живот+“ – Крумовград, МБАЛ „Уни Хоспитал“ – Панагюрище, ДКЦ 1 – Панагюрище, Български лекарски съюз, филиалите на центровете за спешна медицинска помощ в Пирдоп, Крумовград, Брезник, болниците в Елин Пелин, Етрополе, Луковит, Златоград и Мадан.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.