10 дуални ученици вече са част от екипа на „Асарел-Медет”АД

Десет възпитаници на Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище вече са част от екипа на „Асарел-Медет”АД. На 2 септември те подписаха своите трудови договори и бяха разпределени по работните си места в компанията. Най-младите асарелски попълнения бяха приветствани от директор “Човешки ресурси” Бисерка Янева, която пожела успешен старт на кариерата им в компанията.

Обстановката в дружеството е добре позната на най-младите асарелски попълнения, които са от втория випуск абитуриенти с дуална форма на обучение. През последните две години те имаха възможност да учат и в същото време да работят в “Асарел-Медет” и да прилагат на практика, наученото в класната стая.

Коментирайте новината

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Please enter comment.