12 училища участваха в конкурса „140 години свобода“ на Елаците-Мед и Геотехмин
Дванайсет училища и професионални гимназии от Софийска област се включиха в конкурса за ученически творби „140 години свобода. Героите и събитията от моя роден край“, организиран от Елаците-Мед АД и Геотехмин ООД. Представители на регионалните клубове „Традиция“ в Етрополе и Копривщица изнесоха
„Асарел-Медет“ АД остава най-големият дарител на Община Панагюрище
Анекс към традиционния дарителски договор между „Асарел-Медет” АД и Община Панагюрище беше подписан на 21 февруари 2018 г., като срокът му беше удължен до 2021 година. Така компанията остава най-големият дарител на общината. Подписи под споразумението от името на двете страни
Компании и служители с грижа за обществото
Компанията Дружествата на Дънди Прешъс Металс в България – ДПМ Челопеч и ДПМ Крумовград от години развиват дарителска програма Подкрепа развитието на местните общности, която в дългосрочен план работи за благоустрояване на инфраструктурни обекти, подкрепа на проекти с обществено значение и развитие на капацитет в общините Челопеч,
Обучителна програма „Основи на механо-поддръжката“ на Дънди Прешъс Металс
Инвестициите, които дружествата на Дънди Прешъс Металс в България правят в обучение, са сред най-добрите примери за корпоративна социална отговорност. Партньорствата с училища, университети и обучителни институции разширяват хоризонта за знание и сближават бизнеса и академичните среди.
Обучение и подготовка на кадри в Холсим
Цялостната организация на обученията в „Холсим Кариерни материали“ има за цел да осигури и поддържа общото професионално и квалификационно равнище на персонала, като обученията са предназначени за всички категории служители, работещи в дружеството. Организираните от фирмата обучения, се провеждат под различни форми;
Летни стажове в Елаците-Мед – грижа за младите хора
С грижа за добрата професионална реализация на младите хора през 2018 г. „Елаците-Мед“ АД стартира за осми пореден път Стажантска програма за специалисти без стаж по специалността или студенти, обучаващи се в последните курсове на технически и икономически специалности на различни висши учебни заведения в страната.