Центърът за професионално обучение „Марица изток” – инвестиция в хората
Центърът за професионално обучение „Марица изток” работи за решаването на проблема с квалифицираната работна ръка в минния бранш вече 16 години. Професиите, които са нужни в „Мини Марица-изток” ЕАД са специфични, затова, съгласно лиценза си, в ЦПО „Марица-изток“ се извършват обучения по професии
28 „дуални“ ученици се обучават в реална работна среда в Асарел-Медет
„Асарел-Медет” АД е един от най-активните участници в пилотния проект за въвеждане на дуално професионално обучение в община Панагюрище, който съответства и на браншовата стратегия за подготовка на кадри за минерално-суровинната индустрия. Компанията работи по него още от 2014 година
Дуалното обучение в Каолин – социално партньорство и нещо повече….
Започнал през 2016 година, проектът за дуално обучение на Каолин ЕАД надхвърли рамките на политиката по човешки ресурси и се превърна в лост от първи род за създаване на устойчивост и за подпомагане на регионалното развитие. Оказа се, че тази форма на обучение има потенциал да промени коренно отношението
План за управлението на биоразнообразието на Златна Панега Цимент
През 2018 г. завърши успешно изпълнението на 4-годишния „План за управление на биоразнообразието на кариера „Златна Панега“, базиран на Насоките на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD) и документи на Европейската комисия. Опазването на биоразнообразието и възстановяването
Грижа за околната среда и стабилитета на хвостохранилище „Бенковски-2“
Контролът на нивото на филтрационните води е особено важен за устойчивостта на хвостохранилищата. В „Бенковски-2“ това се постига чрез използването на изградена пиезометрична система за мониторинг в реално време и контрол на депресионната
Техническа и биологична рекултивация на нарушени терени в Елаците-Мед
В изпълнение на Програмата по опазване и възстановяване на околната среда, в района на находище “Елаците“ се реализират редица мероприятия. Едно от тях е техническата и биологична рекултивация на източното насипище в Рудодобивния комплекс. До настоящия момент технически и биологически