годишен бюлетин 2023 за минерално-суровинната индустрия в българия

Годишен бюлетин – 2023 година

Съдържание:

 • Дейност на БМГК
 • Минерално-суровинната индистрия в България
 • Човешки ресурси
 • Опазване на околната среда
 • Безопасност и здраве
 • Корпоративна социална отговорност
 • Годишнини
 • Контакти

Можете да видите цялото издание ТУК!

Годишен бюлетин – 2022 година

Съдържание:

 • Дейност на БМГК
 • Минерално-суровинната индистрия в България
 • Човешки ресурси
 • Опазване на околната среда
 • Безопасност и здраве
 • Корпоративна социална отговорност
 • Годишнини
 • Контакти

Можете да видите цялото издание ТУК!

Годишен бюлетин – 2021 година

Съдържание:

 • 30 години Българска минно-геоложка камара
 • Минерално-суровинната индистрия в България
 • Човешки ресурси
 • Опазване на околната среда
 • Безопасност и здраве
 • Корпоративна социална отговорност
 • Годишнини
 • Награди
 • Контакти

Можете да видите цялото издание ТУК!

Годишен бюлетин – 2020 година

Съдържание:

 • Минерално-суровинният отрасъл през 2019 г.
 • Човешки ресурси
 • Опазване на околната среда
 • Безопасност и здраве при работа
 • Корпоративна социална отговорност
 • Дейност на БМГК
 • Годишнини
 • Контакти

Можете да видите цялото издание ТУК!

Годишен бюлетин – 2019 година

 

Съдържание:

 • Минерално-суровинният отрасъл през 2018 г.
 • Човешки ресурси
 • Опазване на околната среда
 • Безопасност и здраве при работа
 • Корпоративна социална отговорност
 • Отличия
 • Годишни
 • Дейност на БМГК
 • Контакти

Можете да видите цялото издание ТУК!

Годишен бюлетин – 2018 година

 

Съдържание:

 • Минерално-суровинният отрасъл през 2017 г.
 • БМГК – събития и инициативи
 • Награди в бранша
 • Годишнини

Можете да видите цялото издание ТУК!

Годишен бюлетин – 2017 година

 

Съдържание:

 • Състояние на минерално-суровинния отрасъл през 2016 г.
 • Дейност на БМГК
 • In Memoriam – проф. д-р Лъчезар Цоцорков
 • Пътят напред – иновации, образование, околна среда, безопасност, КСО
 • Награди
 • Годишнини

Можете да видите цялото издание ТУК!

Годишен бюлетин – 2016 година

 

Съдържание:

 • 25 години БМГК
 • Министерство на енергетиката с последователни действия в подкрепа на бранша
 • Минерално-суровинната индустрия в България през 2015 г.
 • Дейност на БМГК
 • Европейската перспектива
 • Пътят напред

Можете да видите цялото издание ТУК!

Годишен бюлетин – 2015 година

 

Съдържание:

 • Обзор 2014 г.
 • Дейност на БМГК
 • Европейска перспектива
 • Пътят напред
 • Добри практики
 • На фокус

Можете да видите цялото издание ТУК!

Годишен бюлетин – 2014 година

 

Съдържание:

 • Обзор 2013 г.
 • Дейност на БМГК

Можете да видите цялото издание ТУК!

Годишен бюлетин – 2013 година

 

Съдържание:

 • Обзор 2012 г.
 • Дейност на БМГК

Можете да видите цялото издание ТУК!